نویسنده = امیررضا اصنافی
تعداد مقالات: 2
1. تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-105

فیروزه دوخانی؛ امیررضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشن فرد


2. بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 90-103

مهدی رحمانی؛ امیررضا اصنافی؛ محمدامین عرفان منش