نویسنده = مرتضی اکبری
تعداد مقالات: 1
1. عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 24-49

الهه براری؛ ابوالقاسم عربیون؛ مرتضی اکبری