نویسنده = امیر مانیان
ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 183-209

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی


طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 129-150

فواد بقراطی؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان


پیش‌بینی تخمین ارزش طول عمر مشتریان در صنعت نرم‌افزاری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 69-90

بابک سهرابی؛ امیر مانیان؛ شیما صباغیان


ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 57-78

فاطمه عباسی؛ بابک سهرابی؛ آمنه خدیور؛ امیر مانیان