نویسنده = نجلا حریری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 175-196

مریم امیدخدا؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ زهره میرحسینی


2. تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-105

فیروزه دوخانی؛ امیررضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشن فرد