نویسنده = نجلا حریری
طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-23

فاطمه خوشنود؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ محمد حسن زاده


بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 63-89

سمیه نعمتی لفمجانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا


ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 175-196

مریم امیدخدا؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ زهره میرحسینی


تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 77-105

فیروزه دوخانی؛ امیررضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشن فرد