نویسنده = امیر ارضی سلطان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

سید محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ امیر ارضی سلطان