کلیدواژه‌ها = معادلات ساختاری
تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 179-200

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطری


تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 172-200

مریم آقامحمدی؛ رویا دارابی؛ علی نجفی مقدم