کلیدواژه‌ها = تحلیل داده
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 220-242

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مهدی کیایی