کلیدواژه‌ها = نرم‌افزار برنامه‌ریزی منابع سازمان
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 220-242

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مهدی کیایی