کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
تعداد مقالات: 2
1. ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه ای خوزستان از منظر استراتژیک / مدیریتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1399


2. طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

فواد بقراطی؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان