کلیدواژه‌ها = مدیریت دانش
طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-23

فاطمه خوشنود؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ محمد حسن زاده


مدل‌یابی روابط آموزش مجازی و سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 155-177

ذکریا احمدیان؛ معصومه عزیزی؛ جواد امجدی حور


طراحی مدل مدیریت دانش شخصی در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 178-200

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ سعید محمدی


ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از منظر استراتژیک/مدیریتی: پژوهش ترکیبی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 27-47

هادی زمانی


طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 129-150

فواد بقراطی؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان