کلیدواژه‌ها = ارزش تجاری
تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 179-200

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطری