تعداد مقالات: 57
3. ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-30

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی؛ مهتاب امامی


4. ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاه‌ با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-30

غلامرضا ملک زاده؛ آلاء اکرامی فرد؛ محمود رنجبر


6. ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فاوا با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه فازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-24

سعید روحانی؛ پوریا اکبری قطار؛ حنان عموزاد


9. عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 24-49

الهه براری؛ ابوالقاسم عربیون؛ مرتضی اکبری


10. بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 31-54

محمد تقی رضوان؛ مصطفی ابویی اردکان؛ علی زینل همدانی؛ علی اکبر باطنی


11. تحلیل شبکه روابط میان تئوری ها و پژوهش های سیستم های اطلاعاتی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 27-50

نرجس زنگنه نژاد؛ نسترن حاجی حیدری؛ مسعود صالحی


13. روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1398

تقی رجبی؛ ملوک السادات بهشتی؛ مهری صدیقی


14. بررسی مقایسه ای هویت واقعی و مجازی افراد(مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 21-44

سید علی پرهیز؛ ابوالفضل ذوالفقاری


16. ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 38-59

حمیدرضا خدمتگزار؛ مهدی علیپور حافظی


17. نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 50-73

مینا یمینی فیروز؛ سید رضا نقیب السادات؛ علی اضغر کیا


18. بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 59-79

سید حسین حسینی نورزاد؛ محمود گلابچی؛ سورنا سلیمانی طبع


19. طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-68

سید رضی نبوی چاشمی؛ داود فیض؛ عباسعلی رستگار


21. ارائه الگوی مدیریت پس از بحران در مراکز آرشیوی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-62

صدیقه احمدی فصیح


22. ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 57-78

فاطمه عباسی؛ بابک سهرابی؛ آمنه خدیور؛ امیر مانیان


23. تحلیل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 61-74

داریوش مطلبی؛ مهدی علیپور حافظی


24. تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 74-96

زهره سلطانی زرندی؛ محمد باقر نگهبان؛ فاطمه مکی زاده


25. ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده ها و پژوهشگاه های فنی – مهندسی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 80-101

فاطمه کولیوند؛ زویا آبام؛ میترا دیلمقانی