دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
2. تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش های داده کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

سید محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ امیر ارضی سلطان


4. بررسی مروری تطبیقی آمار کتابخانه‌ها در ایران و جهان پایة استاندارد 7. 39زد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1399

حمیده بیرامی طارونی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی؛ بهروز بیات


5. بررسی اثرات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) و مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1399

ابراهیم قائد؛ حسن حیدری؛ مهدیه رحیم دل گل تپه