دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی کیفیت انتقال پیام در آموزش مجازی و حضوری از منظر معلمان (مطالعه موردی: نرم‌افزار شاد برای کودکان 7تا11ساله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

مهدیه امیریان؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


ارزیابی نقش قابلیت های سیستم اطلاعاتی در حصول عملکرد سازمان های پروژه محور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

یاسر گلدوست؛ کامران فیضی؛ سعید صادقی دروازه؛ محمدرضا کاهن


نقش استفاده از فناوری واقعیت افزوده در بهبود سئوی سایت کتابخانه (مطالعه موردی کتابخانه دانشگاهی پزشکی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1401

مهشید التماسی؛ معصومه التماسی


شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در ایران مبتنی بر تحلیل مضمون و نگاشت ادراکی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

احرام صفری؛ کریم ابراهیمی