دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1398

تقی رجبی؛ ملوک السادات بهشتی؛ مهری صدیقی


2. توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1398

آرمان ساجدی نژاد؛ امیرحسین صدیقی


3. ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه های اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1398

محمد رضا قدوسی؛ جعفر محمودی؛ محمد موسی خانی


4. ارائه مدل تبیین تاثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی درکشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله گر دولت و متغییر میانجی کسب و کارهای نوپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1398

ایوب محمدیان؛ مریم خداداد برمی؛ محمد جلالی؛ علیرضا یاری


5. طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

شراره ابراهیم زاده؛ حامد داوری؛ محمد وحید سبط


6. بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نوآوری نانو فناوری ایران: یک رویکرد استقلال از مقیاس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1398


7. بررسی و تبیین چگونگی بازتنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت های تولیدی منطقه آزاد اروند براساس روش نظریه داده بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

محمد مکوندی؛ یدالله مهرعلی زاده


8. ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب و کار به مصرف کننده در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی