1. کاربست داده های کاربران توئیتر در ارزیابی اثربخشی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

سمیه لبافی؛ علی اضغر کیا؛ رضا عیوضی


2. پیشنهاد کاربران تلگرام بر اساس گراف عضویت و سنجش گروه‌ ها با داشتن کاربرانی از جامعه هدف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1400

داود کریم‌پور؛ محمد علی زارع چاهوکی


3. تاثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب و کار بر عملکرد مالی سازمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطرمی


4. فراتحلیل مطالعات حوزه‌ی کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400

فریده کعب عمیر؛ فریده عصازه؛ علی گزنی


5. اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1400

علی کاظمی؛ نادر نقشینه؛ مهشید التماسی