دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی کیفیت انتقال پیام در آموزش مجازی و حضوری از منظر معلمان (مطالعه موردی: نرم‌افزار شاد برای کودکان 7تا11ساله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1401

مهدیه امیریان؛ محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری


شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در ایران مبتنی بر تحلیل مضمون و نگاشت ادراکی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

احرام صفری؛ کریم ابراهیمی


تحلیل رفتار اطلاعاتی کاربران شبکه‌های اجتماعی در کسب‌وکارهای الکترونیکی با بهره‌گیری از داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1401

محمد رضا عمرانی طبرستانی؛ نادر نقشینه؛ سپیده فهیمی فر


موانع استقرار مدیریت دارایی های اطلاعاتی در سازمانها: تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1401

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


بررسی وضعیت بهره‌گیری از بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور : از دیدگاه مدیران و کتابداران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آبان 1401

هستی سهرابی؛ سید علی اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ عاطفه زارعی


ارائه الگوی تدوین قابلیتهای کسب وکار در راستای مدلسازی معماری سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

سمیه درخشان؛ اکبر نبی الهی؛ ناصر خانی؛ سید رئوف خیامی


بررسی تأثیر ابعاد کیفیت بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک با نقش میانجی مزایای شبکه و رضایت کاربران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آبان 1401

مهدی همایون فر؛ منصور صوفی؛ مهدی اجلی؛ مهدی فدایی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی قرارداد هوشمند در صنعت بیمه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

آمنه خدیور؛ اسماء حمزه؛ زهرا علیمحمدی


انقلاب بلاکچین در صیانت [فرا ] حقوقی از داده‎های حساس (مطالعه موردی اطلاعات ژنتیکی انسانی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

زهرا غلام پور؛ محبوبه مینا