شناسایی و دسته بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت‌اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

کشاورزی با توجه به مشکلات متعددی نظیر کمبود منابع و تغییرات آب‌وهوایی که با آن مواجه است، از لحاظ کیفی و کمی نیاز به تولید بیشتر محصولات غذایی دارد. پیشرفت‌های صورت گرفته در فناوری اینترنت‌اشیاء و تحلیل‌ داده های آن این امکان رافراهم نموده است که راهکارهای جدیدی برای مقابله با این چالش‌های پیچیده استفاده گردد. از این رو هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای تحلیل داده فناوری اینترنت‌اشیاء در بخش کشاورزی است. برای این منظور با استفاده از روش فراترکیب، از میان 480 مقالۀ انگلیسی زبان در فاصلۀ زمانی 8 سال (2010-2017)، 168 مقاله برای تجزیه‌وتحلیل نهایی انتخاب گردید. مقالات انتخاب شده در هشت حوزۀ کشاورزی به عنوان مقوله های اصلی (شامل زراعت، گلخانه، کشاورزی شهری، باغداری، پرورش دام‌وطیور، پرورش ماهی‌وآبزیان، جنگل‌داری و شبکۀ تأمین و توزیع) و سپس به شش حوزۀ تحلیل داده‌ای به عنوان مقوله های فرعی شامل: نظارت، کنترل، ردیابی، تشخیص و برنامه‌ریزی تجویزی دسته بندی شده است. در نهایت روند تحقیقات و کاربردهای موضوعی مرتبط با هر یک از هشت حوزه کشاورزی هوشمند معرفی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Categorizing Analytics Application of Internet of Things (IoT) Technology in the Field of Smart Agricultural Development by Using Meta Synthesis Method

چکیده [English]

The agricultural sector needs to produce more food, both in terms of quantity and quality, on a planet that face enormous challenges like scarce resources and changing climate. The advancement of digital technologies, Internet of Things and analytics offers new solutions to these complex challenges. Hence, the purpose of this research is to identify the applications of IoT in smart agriculture. With the help of meta-synthesis approach, we have examined 480 academic documents written in English and published over a period of 8 years (2010-2017), among which only 168 have been selected for the final analysis. Selected documents were categorized into eight areas of agriculture (including “farming,” “greenhouse,” “urban agriculture,” “horticulture,” “livestock” and “supply and distribution network of agriculture”) and then clustered into six analytics domains corresponding to: “monitoring,” “control,” “tracing,” “diagnosis” and “descriptive planning”. Finally, by using the Shannon entropy method, the effect coefficient of the elements was determined in selected documents and technical uses of internet of things in each agriculture sector have been addressed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet of Things Application
  • Internet of Things
  • Smart Agriculture
  • Analytics
  • Meta synthesis

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1399
  • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1399