ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: شبکه‏های اجتماعی علمی نقش مهمی را در خلق، سازماندهی، ذخیره، اشتراک، اشاعه و استفاده از اطلاعات و دانش در میان جوامع علمی دارند و سبب تسریع و تسهیل فرایندهای مدیریت اطلاعات و دانش و ارتباطات در میان آن‏ها می‏شوند. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی ابعاد و مؤلفه‏های شبکه‏های اجتماعی علمی و ارائه چارچوب مفهومی آن است.
روش‏شناسی: این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام شده است. در مجموع، 50 منبع از 325 منبع برای فراترکیب نهایی انتخاب شد که 170 کد، 25 مفهوم و 8 مقوله از آن‏ها استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش هفت مرحله‌ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است.
یافته‏ها: یافته‏ها نشان داد که مؤلفه‏های مدیریت (توسعه علم، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش)؛ فناوری (سیستم‏های اطلاعاتی، ,وب‏سایت‏های اجتماعی علمی و شبکه‏های اجتماعی )؛ فرهنگ (رفتار علمی، نگرش علمی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی)؛ ارتباطات (انواع ارتباطات و ابزارهای ارتباطات)؛ یادگیری (آموزش، محتوا و مشارکت)؛ ویژگی‏های فردی (تخصص، مهارت، علاقه و انگیزه)؛ عملکرد علمی (تولید، ارزیابی، سنجش و سطوح علمی) و مسائل حقوقی (حق‏مؤلف و امنیت) بر روی شبکه‏های اجتماعی علمی مؤثر بوده و بر روی هم اثرگذار هستند.
نتیجه‏گیری: چارچوب مفهومی ارائه شده می‏تواند برای طراحی، ارزیابی موفقیت، سنجش وضعیت، پیش‏بینی و آسیب‏شناسی شبکه‏های اجتماعی علمی در میان جوامع و مراکز علمی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a Conceptual Framework for the Scientific Social Networks using Metasynthsis Method

نویسندگان [English]

 • Alireza Noruzi 1
 • Ali Sharafi 2
 • Mohamad Reza Esmaeli Givi 2
 • Jalil Heidary Dahooie 3

1 Ph.D., Department of Knowledge and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.

2 Tehran University

3 Associate Professor of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Scientific social networks play an important role in creating, organizing, storing, sharing, disseminating and using information and knowledge among scientific communities and accelerate and facilitate the processes of information and knowledge management and communication among them. So the purpose of this research was to identify the dimensions and components of scientific social networks and to present its conceptual framework.
Methodology: This applied research has used a metasynthesis approach and library methods. A total of 50 sources out of 325 sources were selected for the meta-study and 170 codes, 25 concepts and 8 categories extracted. To analyze the data, seven step-by-step methods of Sandloski and Baruso have been used.
Findings: The findings showed that the components of scientific social networks, including: Management (science development, information management and knowledge management); Technology (information systems, scientific social websites, social networks); Culture (scientific behavior, scientific view, environmental and social factors); Communications (communication types and tools); Learning (education, content and cooperation); personal characteristics (expert, skill, interest and motivation); Scientific Performance (product, evaluation, assessment and scientific levels) and Law Issues (copy right and security) affect each other and scientific social networks.
Conclusion: The proposed conceptual framework can be used for design, evaluation of success, assessment of status, prediction and pathology of scientific social networks in the scientific societies and centers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific Communities
 • network
 • Social Networks
 • Scientific social networks
 • Scientific Networks

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399
 • تاریخ دریافت: 11 بهمن 1399
 • تاریخ پذیرش: 11 بهمن 1399