روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی، پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، تهران، ایران

2 دانشیارپژوهشگاه علوم وفناوی اطلاعات ایران.ایرانداک

3 پژوهشکده علوم اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

چکیده

توسعۀ علم و فناوری، تولید واژه‌های جدید، افزایش انتشارات علمی، واژه‌هایی‌ که‌ توسط‌ کاربران وارد ‌نظام سازماندهی اطلاعات می‌شود، و تغییراتی که در روابط بین مفاهیم و موضوعات ایجاد می‌شود از مجموعه دلایل روزآمدسازی اصطلاح‌نامه‌ها هستند. در این راستا، این پژوهش، با هدف روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌هایِ علمی و فنیِ تدوین شده در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، یعنی افزایش کمّی، ویرایش و توسعۀ روابط معنایی میانِ واژه‌هایِ آنها انجام شد. فرآیند روزآمدسازی و توسعه، مراحل مرور ادبیات و تهیه منابع، طراحی و بررسی نقشه‌های مفهومی، ترجمة واژگان، تعیین روابط معنایی، یکسان‌سازی، واپایش روابط و خطایابی، یادداشت دامنه، تولید خروجی‌های اصطلاح‌نامه‌ای، ویرایش، و انتشار را در بر گرفت، که در طی آن‌، تعداد 90 هزار واژه به مجموعۀ واژه‌های قبلی افزوده شدند و روابط معنایی میان اصطلاحات توسعه و بهبود یافت. همچنین، وب‌‌سرویسِ اصطلاح‌نامه‌هایِ روزآمد شده، طراحی و اجرا شد و از طریق وبگاه ایرانداک در دسترس قرار گرفت. این وبگاه می‌تواند راهنمای مناسبی برای کاربران و نمایه‌سازان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and updating of Irandoc thesauri

نویسندگان [English]

  • Taghi Rajabi 1
  • Molouk Beheshti 2
  • Mehri Sedighi 3
1 Terminology and Ontology research group, Information Science Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc),Tehran, Iran
چکیده [English]

The development of science and technology, the production of new words, the increase of scientific publications, the words entered by users into the information organization, and changes in the semantic relations between concepts and topics are a set of reasons for updating thesauri. In this research, increase in the quantity of terms, editing of terms, and development of semantic relations between the terms of scientific and technical thesauri developed at Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), has been done. The process of updating and developing, including the stages of literature review and provision of resources, design or examination of the concept maps, the vocabulary translation, the identification of semantic relations, the unification, the control of relations and errors, the production of thesaurus outputs, editing, and publication. In the process of development and updating, 90,000 words were added to the previous set of terms, also semantic relations between terms developed and improved. Also in this project, the web service of the updated thesaurus was designed and implemented and is now accessible via IranDoc website. This site can be a good guide for users and indexers in organizing and retrieving information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesaurus
  • Updating
  • Basic science
  • engineering
  • web service

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1398
  • تاریخ دریافت: 17 فروردین 1398
  • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1398