توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی،‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

2 استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران

چکیده

یکى از گزینه‌هاى دولت‌ها براى ارتقای کیفیت خدمات و افزایش دسترس‌پذیری آن‌ها، بهره‌گیرى از فناورى اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی می‌باشد.
یکی از خدمات قابل ارائه به شهروندان و سیاست‌گذاران در چارچوب دولت الکترونیکی، خدماتی مانند ایجاد ارتباطات علمی، ارائه سابقه پژوهش‌های انجام پذیرفته در کشور، ارائه دستاوردهای پژوهشی با رعایت قوانین و حقوق مالکیت معنوی، ارائه استانداردهای مختلف در زمینه نشر و ارتباط علمی و بازنمایی وضعیت علم و پژوهش در کشور است که از مجموع آن‌ها می‌توان به‌عنوان مدیریت اطلاعات علمی نام برد. در این پژوهش قصد داریم نقش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) را در ارائه خدمات مدیریت اطلاعات علمی در چارچوب دولت الکترونیکی بیان نماییم.
در چند سال اخیر، مدل‏های مختلفی برای مراحل توسعه دولت الکترونیکی پیشنهاد شده است. البته به‌دلیل این‌که، این مدل‏ها بر اساس نظریه‏های مختلفی پایه‌گذاری شده‌اند، تطبیق وضعیت فعلی کشور با آن‌ها دارای چالشهایی است. مدل‏های مختلف، چالش‏های زیادی را نه تنها در فهم نتایج بلکه در برنامه‌ریزی برای توسعه دولت الکترونیکی ایجاد می‏نمایند. به دلیل وجود نظریه‌ها و مدل های گوناگون، در این مقاله نخست، روند توسعۀ دولت الکترونیکی در ایران بررسی می‌شود و سپس برای مورد مطالعه، نقش ایرانداک در مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی روشن می شود. در این راستا در این مقاله با بررسی خدمات ارائه شده در قالب دولت الکترونیکی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) سعی شده است با توجه به دسته‌بندی‌های انجام شده در مرور ادبیات، طبقه‌بندی مناسبی از خدمات ارائه شود. تطبیق خدمات ارائه شده با اسناد بالادستی در این مقاله می‌تواند نقشه راهی برای ادامه مسیر توسعه خدمات دولت الکترونیکی در پژوهشگاه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the Development of Information Science Management in the Field of E-government: A Case Study of Systems of Iranian Research Institute for Information Science and Technology (Irandoc)

نویسندگان [English]

  • Arman Sajedinejad 1
  • Amir Hossein Seddighi 2
1 Research Institute for Information Science and Technology (IRANDOC)
2 Assistant Prof., Information Technology Research Department, Iranian Research Institute for Information Science and Technology (IranDoc), Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the options for governments to improve the quality of services and increase their availability is the use of information and communication technology and e-government. Generally, the main gateway to providing e-services is the same as the corporate website or department store, where all services are provided in that way. In recent years, several models have been proposed for the development of e-government.
Many services offered to citizens within the framework of the e-government, services such as the establishment of scientific communication, the presentation of the history of research carried out in the country, the presentation of research achievements in compliance with the laws and intellectual property rights, the provision of various standards in the field of publishing and scientific communication and representation, exploring the state of science and research in the country, of which they can be called scientific information management. In this research, we intend to present the role of the Iranian Institute of Information Science and Technology Institute (Irandoc) in providing information management services in the framework of e-government.
Therefore, in this paper, we look at the development of e-government in Iran and in comparison with the other countries, and the status of our country has been studied in this regard. Then, according to the studies, the most important documents developed and the historical list of e-government development approvals have been extracted. Despite numerous studies and documentation, there is no comprehensive plan for the deployment and development of e-government that has been approved by the public authorities. After that, the services provided in the form of e-government in Irandoc have tried to provide a proper classification of services according to the categories in the literature review. The implementation of services provided with upstream documents at the end of this paper can be a roadmap for continuing to develop the e-government services at the Irandoc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Government
  • information science management
  • upstream documents
  • science and technology services
  • IranDoc

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 17 شهریور 1397
  • تاریخ بازنگری: 08 دی 1397
  • تاریخ پذیرش: 14 اردیبهشت 1398