ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه های اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Darrus- Sheydayi Ave

2 استادیار دانشگاه امام حسین

3 دانشیار ، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

این مقاله، با طرح این مساله که هدایت پذیری دانش در بین گروه های مختلف دانشی، به سختی انجام می شود، به ارائه الگویی برای حکمرانی دانش در این مورد با استفاده از شبکه های اجتماعی می‌پردازد. از آنجا که مرور ادبیات، به خوبی این باور را که حکمرانی دانش تنها در حد مطالعات کتابخانه ای و نه میدانی، انجام شده است را به اثبات می‌رساند، و نشانه‌های لازم برای ارائه یک طراحی منسجم را نیز ارائه نمی‌نماید. از این رو محقق، با فهم وضعیت، نسبت به استفاده از روش تحقیقات علم طراحی به عنوان روشی اقدام محور، درصدد فهم وضعیت، شناسایی نیازها و اهداف طراحی، ارائه طراحی و سپس ایجاد مصنوع لازم و در نهایت پیاده سازی آن در مورد مطالعه، اقدام نموده است. استفاده از ابزار شبکه های اجتماعی به عنوان یک فناوری اجتماعی که می‌تواند سبب تحول آفرینی شود، کمک شایانی به ارائه قابلیت های مورد نیاز در طراحی منحصر به فرد در حوزه حکمرانی دانش نمود. نتایج ارائه شده نشان داد که با استفاده از منطق‌های نوین این قبیل فناوری‌ها می‌توان بسیاری از مشکلاتی که ناشی از ترس، عدم اعتماد، نبود انگیزه، عدم فعالیت و ... قلمداد می‌شود را برطرف نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing Knowledge Governance Framework in social Networks

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ghodoosi 1
  • Jafar Mahmudi 2
  • Mohammad Musakhani 3
1 Darrus- Sheydayi Ave
2 Associate Prof, Management, Industrial Engineering Department, University of Imam Hossein, Tehran, Iran.
3 Associate Prof, Information Technology Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

This article addresses the governance mechanisms required among different knowledge groups, which are so hard to be formed, to design a knowledge governance framework in social networks. There are many problems among different knowledge groups when trying to make knowledge endeavors and obtaining a knowledge-based product/service. Reviewing the literature show strong recommendations to study the mentioned phenomena, not only using less library studies, but also using pragmatism approach and the action-based research methodologies. By understanding the situation, the researchers has used design science research (DSR) methodology to find the needs, proposing a design and make an artifact due to the problem, all based on the DSR guidelines and principles. By study different Entrepreneurial firms (startups) in a boot camp, all have the problems of knowledge gathering, communications between different knowledge sections and etc., the design process has been implemented and evaluated. The verification and validation results showed significant improvement in knowledge groups’ relations while many of them had more agility and also better results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge governance
  • Informal social network
  • Entrepreneurial firms
  • Design science research

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 26 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 26 مرداد 1397
  • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 20 بهمن 1397