ا

 • اکبری قطار، پوریا ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فاوا با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]
 • امیریان، مهدیه نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی(مطالعه موردی: جوانان شمال و جنوب شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-183]

ب

 • بابایی، نسیم بهبود کیفیت سرویس‌دهی در شبکه موبایل با بکارگیری مدل سیستم استنتاج فازی (FIS) برای نگهداری شبکه [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 41-68]
 • بقراطی، فواد طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 129-150]

پ

 • پرهیز، سید علی بررسی مقایسه ای هویت واقعی و مجازی افراد(مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 21-44]
 • پورسعید بناب، زهرا ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 89-109]

ت

 • تیمورپور، بابک اجتماع‏یابی صفحات وب در شبکه‏های اینترنتی دارای ویژگی‏ با استفاده از رویکرد برنامه‏ریزی ریاضی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

ث

 • ثقه‌الاسلامی، علیرضا چارچوبی برای تحلیل موقعیت‌های اخلاقی در پژوهش‌های اینترنتی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 63-88]

ج

 • جنوی، المیرا سرنوشت استنادی مقالات سلب اعتبار شده جهان: مطالعه تطبیقی حوزه‌های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و علوم پایه [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 25-40]

ح

 • حسن زاده، محمد شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در اداره آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 110-128]

خ

 • خطیر، اشکان ارائه راهکاری خودکار براساس متن کاوی برای شناخت و تحلیل‌ روند تحقیقات حوزه‌های علمی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-120]

د

 • داودی، سید محمدرضا بهبود کیفیت سرویس‌دهی در شبکه موبایل با بکارگیری مدل سیستم استنتاج فازی (FIS) برای نگهداری شبکه [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 41-68]

ذ

 • ذوالفقاری، ابوالفضل بررسی مقایسه ای هویت واقعی و مجازی افراد(مورد مطالعه جوانان شهر یاسوج) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 21-44]

ر

 • روحانی، سعید ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فاوا با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]

ز

 • زندیان، فاطمه شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در اداره آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 110-128]

س

 • سهرابی، بابک پیش‌بینی تخمین ارزش طول عمر مشتریان در صنعت نرم‌افزاری [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 69-90]

ش

 • شامی زنجانی، مهدی طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 129-150]
 • شمس، مرتضی نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی(مطالعه موردی: جوانان شمال و جنوب شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-183]
 • شیرانی، فرهاد نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی(مطالعه موردی: جوانان شمال و جنوب شهر تهران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 156-183]

ص

 • صباغیان، شیما پیش‌بینی تخمین ارزش طول عمر مشتریان در صنعت نرم‌افزاری [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 69-90]

ع

 • عرب سرخی، ابوذر ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 89-109]
 • علی نژاد، اسماعیل اجتماع‏یابی صفحات وب در شبکه‏های اینترنتی دارای ویژگی‏ با استفاده از رویکرد برنامه‏ریزی ریاضی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • عموزاد، حنان ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فاوا با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه فازی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 1-24]

غ

 • غراوی، آی جمال شناسایی تأثیر عوامل انسانی بر امنیت اطلاعات در اداره آموزش و پرورش [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 110-128]

گ

 • گنجه فر، سهیل ارائه راهکاری خودکار براساس متن کاوی برای شناخت و تحلیل‌ روند تحقیقات حوزه‌های علمی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-120]

م

 • مانیان، امیر پیش‌بینی تخمین ارزش طول عمر مشتریان در صنعت نرم‌افزاری [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 69-90]
 • مانیان، امیر طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 129-150]
 • محبی، آزاده ارائه راهکاری خودکار براساس متن کاوی برای شناخت و تحلیل‌ روند تحقیقات حوزه‌های علمی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 91-120]
 • محمدیان، ایوب ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 89-109]
 • مرادی، شیما سرنوشت استنادی مقالات سلب اعتبار شده جهان: مطالعه تطبیقی حوزه‌های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و علوم پایه [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 25-40]
 • معینی، علی تحلیل نیازمندی‌های سامانه پشتیبان تصمیم هوشمند با استفاده از مدل فرایند غیرخطی تکراری بهبودیافته برای کمک به ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 121-155]
 • موسی خانی، محمد ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 89-109]

ن

 • نخعی کهن، مهدی تحلیل نیازمندی‌های سامانه پشتیبان تصمیم هوشمند با استفاده از مدل فرایند غیرخطی تکراری بهبودیافته برای کمک به ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 121-155]