آ

 • آقاجان تبار مقری، مجتبی ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 183-209]

ا

 • اباذری، زهرا ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 175-196]
 • ابراهیم زاده، شراره طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]
 • اسدامرجی، الهام ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-69]
 • امیدخدا، مریم ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 175-196]
 • امیرشاهی، میراحمد ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 183-209]
 • امیری، مقصود استقلال از مقیاس و قانون توان در سیستم های پیچیده نوآوری: بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نانو فناوری ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 81-98]

ب

 • بامدادصوفی، جهانیار استقلال از مقیاس و قانون توان در سیستم های پیچیده نوآوری: بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نانو فناوری ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 81-98]

پ

 • پیکری، حمیدرضا تأثیر بستر آماده بر قصد سوءاستفاده از اطلاعات با نقش میانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل‌کنندگی اخلاق فردی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 226-245]

ت

 • تاج الدینی، اورانوس شناسایی حوزه‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه‌های موضوعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • تخت توانی، مائده استفاده از مدل نمودار شبکه وابستگی برای شناسایی عوامل ریسک پروژه‌‏های فناوری اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه: موردمطالعه مکانیزه کردن سیستم گمرک [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 243-262]
 • تقوی فرد، سید محمدتقی شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]
 • تلافی داریانی، مجتبی کاربرد تحلیل هم‌رخدادی واژگان در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری (موردمطالعه: قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 197-219]

ج

 • جعفری، مصطفی ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 15-39]
 • جلالی، محمد ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • جلیلی، محمد جواد شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

ح

 • حاجی حیدری، نسترن کاربرد تحلیل هم‌رخدادی واژگان در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری (موردمطالعه: قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 197-219]
 • حبیبی، نازنین ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قواعد انجمنی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به‌منظور پیش‌بینی موفقیت شرکت‌های نوآفرین: مورد کشور ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 158-174]
 • حریری، نجلا ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 175-196]
 • حسنی، محسن تأثیر مدیریت دانش مشتری بر تبلیغات شفاهی از طریق کیفیت خدمات الکترونیک (مطالعه موردی: خرده‌فروش‌های الکترونیک شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 97-119]
 • حسین پور، محمد بررسی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند بر اساس روش نظریه داده بنیاد [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 119-142]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-118]
 • حیدری، علی کاربرد تحلیل هم‌رخدادی واژگان در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری (موردمطالعه: قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 197-219]

خ

 • خالقی، علی استفاده از مدل نمودار شبکه وابستگی برای شناسایی عوامل ریسک پروژه‌‏های فناوری اطلاعات در کشورهای درحال‌توسعه: موردمطالعه مکانیزه کردن سیستم گمرک [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 243-262]
 • خالقی، فرامرز بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین هم‌راستایی سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار با عملکرد سازمان (موردمطالعه: شرکت فولاد جنوب) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 136-157]
 • خداداد برمی، مریم ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • خدیور، آمنه مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 210-225]
 • خلیلی پور، حاتم تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 70-96]
 • خنیفر، حسین تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 70-96]

د

 • داوری اردکانی، حامد طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]

ر

 • رئیسی وانانی، ایمان شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]
 • رئیسی وانانی، ایمان طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 220-242]
 • رجب زاده قطرمی، علی ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-69]
 • رجبی، تقی روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-118]
 • رمضانی فر، هدی شناسایی حوزه‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه‌های موضوعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]
 • روشنی، سعید استقلال از مقیاس و قانون توان در سیستم های پیچیده نوآوری: بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نانو فناوری ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 81-98]

ز

 • زمانی، هادی ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از منظر استراتژیک/مدیریتی: پژوهش ترکیبی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 27-47]
 • زندیان، فاطمه تأثیر مدیریت دانش مشتری بر تبلیغات شفاهی از طریق کیفیت خدمات الکترونیک (مطالعه موردی: خرده‌فروش‌های الکترونیک شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 97-119]

س

 • ساجدی نژاد، آرمان توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 40-60]
 • ساجدی نژاد، آرمان ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاه‌برداری در سرویس‌های پرداخت مالی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 166-182]
 • سادات رسول، سید مهدی ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قواعد انجمنی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به‌منظور پیش‌بینی موفقیت شرکت‌های نوآفرین: مورد کشور ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 158-174]
 • سایه میری، علی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با روش متاآنالیز [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 120-135]
 • سبط، محمد وحید طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 143-165]
 • سهرابی، بابک طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 220-242]
 • سید نقوی، میرعلی شناسایی و دسته‌بندی شایستگی‌های مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]

ش

 • شامی زنجانی، مهدی ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 183-209]
 • شریف، عاطفه تأثیر مدیریت دانش مشتری بر تبلیغات شفاهی از طریق کیفیت خدمات الکترونیک (مطالعه موردی: خرده‌فروش‌های الکترونیک شهر تهران) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 97-119]
 • شعار، مریم ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-69]

ص

 • صدیقی، امیرحسین توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 40-60]
 • صدیقی، امیرحسین ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاه‌برداری در سرویس‌های پرداخت مالی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 166-182]
 • صدیقی، مهری روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 99-118]

ع

 • عبادتی، امید مهدی ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قواعد انجمنی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به‌منظور پیش‌بینی موفقیت شرکت‌های نوآفرین: مورد کشور ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 158-174]
 • عباس خانی، الهام تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با روش متاآنالیز [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 120-135]
 • عباسی، فاطمه مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 210-225]

ق

 • قاضی نوری، سروش استقلال از مقیاس و قانون توان در سیستم های پیچیده نوآوری: بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نانو فناوری ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 81-98]
 • قدوسی، محمدرضا ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 15-39]

ک

 • کیایی، مهدی طراحی مدل تحلیل آینده‌نگر جهت ارزیابی عملکرد کمی سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 220-242]

گ

 • گلشنی، افسانه مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 210-225]

م

 • مانیان، امیر ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 183-209]
 • محمدپور زرندی، محمد ابراهیم بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین هم‌راستایی سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار با عملکرد سازمان (موردمطالعه: شرکت فولاد جنوب) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 136-157]
 • محمدیان، ایوب ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • محمدیان، ایوب ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 48-69]
 • محمودی، جعفر ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 15-39]
 • مکوندی، محمد بررسی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند بر اساس روش نظریه داده بنیاد [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 119-142]
 • مهرعلی زاده، یدالله بررسی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند بر اساس روش نظریه داده بنیاد [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 119-142]
 • موسی خانی، محمد ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 15-39]
 • میرحسینی، زهره ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 175-196]

ن

 • نداف، مهدی تأثیر فرهنگ‌سازمانی بر خودکارآمدی کامپیوتری و رفتار اشتراکی دانش کارکنان (موردمطالعه: سازمان تأمین اجتماعی) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 70-96]
 • نقش، الهام تأثیر بستر آماده بر قصد سوءاستفاده از اطلاعات با نقش میانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل‌کنندگی اخلاق فردی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 226-245]
 • نگهبان، محمدباقر شناسایی حوزه‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه‌های موضوعی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 1-14]

ی

 • یاری، علیرضا ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]