آ

 • آقامحمدی، مریم تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 172-200]

ا

 • احمدیان، ذکریا مدل‌یابی روابط آموزش مجازی و سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 155-177]
 • ادهمی خامنه، اعظم طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-46]
 • ارضی سلطان، امیر تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب‌سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش‌های داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 24-41]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا مرور تطبیقی آمار کتابخانه‌ها در ایران و جهان بر پایه استاندارد 7/39 Z [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 42-57]
 • اسفیدانی، محمدرحیم تأثیر ادعاهای تخفیف قیمتی بر میزان مشارکت کاربران در اینستاگرام [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 131-152]
 • اسمعیلی گیوی، محمدرضا ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 110-130]
 • امجدی حور، جواد مدل‌یابی روابط آموزش مجازی و سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 155-177]
 • ایازی، فتانه بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقای رگولاتوری و شاخص‌های توسعه‌ ICT [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-46]
 • بهرامی، فریده استفاده از یک رویکرد مبتنی بر کلان‎داده برای سیاست‌گذاری صنعتی (مورد مطالعه: صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 153-171]
 • بیات، بهروز مرور تطبیقی آمار کتابخانه‌ها در ایران و جهان بر پایه استاندارد 7/39 Z [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 42-57]
 • بیرامی طارونی، حمیده مرور تطبیقی آمار کتابخانه‌ها در ایران و جهان بر پایه استاندارد 7/39 Z [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 42-57]

پ

 • پورسعید، محمدمهدی طراحی و توسعه مدل تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در حمل‌ونقل هوشمند (مطالعه موردی: اسنپ) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 88-109]

ت

 • تقوا، محمدرضا شناسایی و رتبه‌بندی ذی‌نفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 201-225]
 • تقوی فرد، محمدتقی تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب‌سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش‌های داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 24-41]
 • تقوی فرد، محمدتقی شناسایی و رتبه‌بندی ذی‌نفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 201-225]

ث

 • ثانوی فرد، رسول بررسی تأثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین، در میان کاربران حوزه بازاریابی آنلاین و فناوری نرم تجاری [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]

ج

 • جامی پور، مونا طراحی مدل مدیریت دانش شخصی در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 178-200]
 • جعفری، سید محمدباقر طراحی مدل مدیریت دانش شخصی در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 178-200]

ح

 • حمیدی زاده، علی بررسی تأثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین، در میان کاربران حوزه بازاریابی آنلاین و فناوری نرم تجاری [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • حیدری، حسن بررسی اثرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 58-84]
 • حیدری دهوئی، جلیل شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • حیدری دهوئی، جلیل ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 110-130]

خ

 • خراسانچی، بنفشه طراحی کیفیت مستندات فرایندها در سازمان‌های دولتی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 109-134]

د

 • دارابی، رویا تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 172-200]
 • دهدشتی شاهرخ، زهره تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب‌سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش‌های داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 24-41]

ر

 • رئیسی وانانی، ایمان تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب‌سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش‌های داده‌کاوی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 24-41]
 • رحمانی، محسن دسته‌بندی بیزین جمعی با استفاده از انتخاب ویژگی رپر مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در تشخیص هرزنامه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 250-277]
 • رحیم دل گل تپه، مهدیه بررسی اثرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 58-84]
 • رزاقی، محمد نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 201-222]

ز

 • زارعی، عاطفه مرور تطبیقی آمار کتابخانه‌ها در ایران و جهان بر پایه استاندارد 7/39 Z [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 42-57]

س

 • سعیدنیا، حمیدرضا بررسی تطبیقی وضعیت همکاری‌های علمی بر اساس شاخص‌های مرکزیت شبکه در مقاله‌های سلب‌‌اعتبارشده کشورهای خاورمیانه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

ش

 • شرفی، علی ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 110-130]
 • شهبازی، میثم استفاده از یک رویکرد مبتنی بر کلان‎داده برای سیاست‌گذاری صنعتی (مورد مطالعه: صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 153-171]
 • شوال پور، سعید نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی (نمونه پژوهشی: کسب‎وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-87]

ص

 • صادقی، فرزاد بررسی تأثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین، در میان کاربران حوزه بازاریابی آنلاین و فناوری نرم تجاری [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 1-24]
 • صیفوری، ویدا سنجش تأثیر معماری اطلاعات کتابخانه‎های دیجیتال بر یادگیری الکترونیکی (نمونه پژوهشی: سامانه منبع‎‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 135-154]

ع

 • عباس‌زاده ابراهیم‌آبادی، رضا طراحی و توسعه مدل تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در حمل‌ونقل هوشمند (مطالعه موردی: اسنپ) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 88-109]
 • عرب سرخی، ابوذر ارائه مدل سنجش بلوغ مهندسی الزامات امنیتی، از نگاه فرایند تبیین الزامات (نمونه‎پژوهی چندگانه: شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 85-108]
 • عزیزی، معصومه مدل‌یابی روابط آموزش مجازی و سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 155-177]

ف

 • فاضلی ورزنه، محسن بررسی تطبیقی وضعیت همکاری‌های علمی بر اساس شاخص‌های مرکزیت شبکه در مقاله‌های سلب‌‌اعتبارشده کشورهای خاورمیانه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]
 • فرقانی، محمدعلی طراحی و توسعه مدل تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در حمل‌ونقل هوشمند (مطالعه موردی: اسنپ) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 88-109]
 • فهیمی فر، سپیده بررسی تطبیقی وضعیت همکاری‌های علمی بر اساس شاخص‌های مرکزیت شبکه در مقاله‌های سلب‌‌اعتبارشده کشورهای خاورمیانه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

ق

 • قائد، ابراهیم بررسی اثرهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و مخارج عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب منا [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 58-84]
 • قاسم‌زاده علیشاهی، ابوالفضل نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 201-222]
 • قاضی نوری، سید سپهر بررسی مسئله شکاف دیجیتالی در ایران بر اساس رویکرد جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 247-271]
 • قربانی، علیرضا شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • قربی، علی بررسی تطبیقی وضعیت همکاری‌های علمی بر اساس شاخص‌های مرکزیت شبکه در مقاله‌های سلب‌‌اعتبارشده کشورهای خاورمیانه [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 223-246]

ک

 • کامران راد، صدیقه تحلیل معیارهای مدیریت کیفیت اطلاعات در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 226-249]

م

 • مازوچی، مجتبی بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقای رگولاتوری و شاخص‌های توسعه‌ ICT [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • محرمی، اعظم نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 201-222]
 • محمدی، سعید طراحی مدل مدیریت دانش شخصی در شرکت‌های دانش‌بنیان [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 178-200]
 • محمدی، مرجان نقش تعدیلی ابعاد سرمایه اجتماعی در تأثیر پویایی‌های فناورانه بر توسعه کارآفرینی (نمونه پژوهشی: کسب‎وکارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 67-87]
 • محمدیان، ایوب شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 1-23]
 • مشکینی، ابوالفضل طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-46]
 • مطلبی، داریوش طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-46]
 • ملیحی، سید احسان طراحی کیفیت مستندات فرایندها در سازمان‌های دولتی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 109-134]
 • منتظر، غلامعلی بررسی مسئله شکاف دیجیتالی در ایران بر اساس رویکرد جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 247-271]
 • منتظری، علی محمد بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقای رگولاتوری و شاخص‌های توسعه‌ ICT [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]
 • مهدیون، روح اله نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 201-222]

ن

 • نجفی مقدم، علی تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 172-200]
 • نصرتی، وحید دسته‌بندی بیزین جمعی با استفاده از انتخاب ویژگی رپر مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در تشخیص هرزنامه [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 250-277]
 • نصری، شهره بررسی مسئله شکاف دیجیتالی در ایران بر اساس رویکرد جدید «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله» [دوره 6، شماره 1، 1399، صفحه 247-271]
 • نقی زاده، محمد شناسایی و رتبه‌بندی ذی‌نفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 201-225]
 • نوروزی، علیرضا ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 110-130]
 • نوری، الهه شناسایی و رتبه‌بندی ذی‌نفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 201-225]
 • نوری، جواد استفاده از یک رویکرد مبتنی بر کلان‎داده برای سیاست‌گذاری صنعتی (مورد مطالعه: صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور) [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 153-171]
 • نوشین فرد، فاطمه طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 25-46]
 • نیک آریا، مهران بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقای رگولاتوری و شاخص‌های توسعه‌ ICT [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 47-66]

و

 • وقفی، سید حسام تحلیل معیارهای مدیریت کیفیت اطلاعات در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1399، صفحه 226-249]