آ

 • آبام، زویا ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده ها و پژوهشگاه های فنی – مهندسی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 80-101]

ا

 • اسفندیاری مقدم، علیرضا بررسی شاخص های ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی مورد نیاز مدل تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)؛ ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 116-143]
 • اصنافی، امیر رضا بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • اکبری، مرتضی عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 24-49]
 • امامی، مهتاب ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-30]
 • امیری، مقصود بررسی شاخص های ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی مورد نیاز مدل تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)؛ ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 116-143]

ب

 • براری، الهه عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 24-49]
 • بیگ زاده، صفر حق مالکیت بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 144-168]

ج

 • جعفری، سید محمدباقر بررسی عوامل مؤثر بر پیروی کارکنان از سیاست های امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 102-131]

ح

 • حسینی نورزاد، سید حسین بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 59-79]
 • حمیدی زاده، علی بررسی عوامل مؤثر بر پیروی کارکنان از سیاست های امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 102-131]

د

 • داوری، علی شناسایی تأثیر سیاست های کارآفرینی بر راه اندازی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان حوزه فاوا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]
 • دیلمقانی، میترا ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده ها و پژوهشگاه های فنی – مهندسی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 80-101]

ر

 • رئیسی، ایمان ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-30]
 • رحمانی، مهدی بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • رسولی، بهروز حق مالکیت بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی) [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 144-168]

س

 • سلطانی زرندی، زهره تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 74-96]
 • سلیمانی طبع، سورنا بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 59-79]
 • سهرابی، بابک ارزیابی تحلیلی و مدیریت اطلاعات فروش محصولات لبنی با استفاده از داده کاوی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 1-30]

ع

 • عربیون، ابوالقاسم عوامل تأثیرگذار بر رفتار اطلاع‌یابی کارآفرینان صنعت گیاهان دارویی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 24-49]
 • عرفان منش، محمد امین بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 97-115]
 • عفیفیان، فرزانه ارزیابی وب سایت بانک های تجاری ایران با استفاده از شاخص های نمایه ی ارزیاب وب (WAI ) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 148-164]

ف

 • فتاحی، سمیه تحلیل رفتار اطلاع یابی پژوهشگران در موتور جستجوی سامانه ی ملّی اطلاعات پایان نامه ها/ رساله های دانش آموختگان داخل کشور(گنج) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-58]
 • فرج‌پهلو، عبدالحسین ارزیابی وب سایت بانک های تجاری ایران با استفاده از شاخص های نمایه ی ارزیاب وب (WAI ) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 148-164]
 • فرخ منش، ترانه شناسایی تأثیر سیاست های کارآفرینی بر راه اندازی و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان حوزه فاوا [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-23]

ک

 • کریم بیات، محمد بررسی شاخص های ارزیابی کتابخانه‌های دانشگاهی مورد نیاز مدل تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)؛ ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 116-143]
 • کولیوند، فاطمه ارزیابی فرهنگ امنیت اطلاعات کتابخانه پژوهشکده ها و پژوهشگاه های فنی – مهندسی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 80-101]
 • کیا، علی اضغر نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 50-73]

گ

 • گلابچی، محمود بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 59-79]

م

 • مکی زاده، فاطمه تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 74-96]
 • منتظری نجف آبادی، راضیه بررسی عوامل مؤثر بر پیروی کارکنان از سیاست های امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 102-131]

ن

 • نبوی، مجید معرفی موجودیت‌ها و عناصر فرادادهای مناسب برای سامانه‏های مدیریت دانش در حوزۀ پژوهش و فناوری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 132-147]
 • نبی میبدی، مرتضی معرفی موجودیت‌ها و عناصر فرادادهای مناسب برای سامانه‏های مدیریت دانش در حوزۀ پژوهش و فناوری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 132-147]
 • نعیمی صدیق، علی تحلیل رفتار اطلاع یابی پژوهشگران در موتور جستجوی سامانه ی ملّی اطلاعات پایان نامه ها/ رساله های دانش آموختگان داخل کشور(گنج) [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-58]
 • نقیب السادات، سید رضا نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 50-73]
 • نگهبان، محمد باقر تحلیل هم‌واژگانی مقالات فارسی حوزه کشاورزی کرمان در نمایه استنادی علوم ایران با رویکرد ترسیم نقشه علمی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 74-96]

ی

 • یمینی فیروز، مینا نقش بازی های رایانه ای در رواج عناصر زبانی بیگانه در میان دانش آموزان سوم راهنمایی شهر تهران [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 50-73]