1. شناسایی حوزه‌های بین‌رشته‌ای دانشگاه شهید باهنر کرمان از طریق سنجش نقشه‌های موضوعی

صفحه 1-14

محمدباقر نگهبان؛ هدی رمضانی فر؛ اورانوس تاج الدینی


2. ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی

صفحه 15-39

محمدرضا قدوسی؛ جعفر محمودی؛ محمد موسی خانی؛ مصطفی جعفری


3. توسعه مدیریت اطلاعات علمی در بستر دولت الکترونیکی: مطالعه موردی سامانه‌های پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

صفحه 40-60

آرمان ساجدی نژاد؛ امیرحسین صدیقی


4. ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا

صفحه 61-80

ایوب محمدیان؛ مریم خداداد برمی؛ محمد جلالی؛ علیرضا یاری


5. استقلال از مقیاس و قانون توان در سیستم های پیچیده نوآوری: بررسی رابطه استنادات و اندازه سیستم نانو فناوری ایران

صفحه 81-98

سعید روشنی؛ جهانیار بامدادصوفی؛ سروش قاضی نوری؛ مقصود امیری


6. روزآمدسازی و توسعۀ اصطلاح‌نامه‌های علمی و فنی ایرانداک

صفحه 99-118

تقی رجبی؛ ملوک السادات حسینی بهشتی؛ مهری صدیقی


7. بررسی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند بر اساس روش نظریه داده بنیاد

صفحه 119-142

محمد مکوندی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور


8. طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون)

صفحه 143-165

شراره ابراهیم زاده؛ محمد وحید سبط؛ حامد داوری اردکانی


9. ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاه‌برداری در سرویس‌های پرداخت مالی

صفحه 166-182

امیرحسین صدیقی؛ آرمان ساجدی نژاد


10. ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

صفحه 183-209

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی


11. مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران

صفحه 210-225

افسانه گلشنی؛ آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی


12. تأثیر بستر آماده بر قصد سوءاستفاده از اطلاعات با نقش میانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل‌کنندگی اخلاق فردی

صفحه 226-245

الهام نقش؛ حمیدرضا پیکری