1. مرور نظام‌مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان

صفحه 1-34

نسیبه پوطی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمدرضا تقوا؛ محمد فتحیان


2. طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان)

صفحه 35-62

رسول هیهاوند زواری پور؛ اکبر اعتباریان؛ اکبر نبی‌اللهی؛ امیررضا نقش


3. بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران

صفحه 63-89

سمیه نعمتی لفمجانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا


4. شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران پژوهشی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 90-107

شهناز خادمی زاده؛ سحر شریفی آذر؛ محمدحسن عظیمی


5. پیشنهاد کاربران تلگرام بر اساس گراف عضویت و سنجش گروه‌ها با داشتن کاربرانی از جامعه هدف

صفحه 108-135

داود کریم‌پور؛ محمد علی زارع چاهوکی


6. بررسی قابلیت کاربست داده‏های کاربران توئیتردر ارزیابی اثربخشی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 136-156

سمیه لبافی؛ علی اصغری کیا؛ رضا عیوضی


7. فراتحلیل مطالعات حوزه کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی

صفحه 157-178

فریده کعب عمیر؛ فریده عصاره؛ علی گزنی


8. تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان

صفحه 179-200

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطری


9. اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده

صفحه 201-220

علی کاظمی؛ نادر نقشینه؛ مهشید التماسی


10. بررسی نقش خوشه‌ها و عوامل مؤثر بر آنها در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان (مطالعه موردی: نقش خوشه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

صفحه 221-242

اسرین رحمانی؛ سید محمد باقر نجفی؛ محمد شریف کریمی


11. پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی

صفحه 243-268

مائده امینی؛ سید محمدباقر جعفری؛ ایوب محمدیان؛ آصف کریمی