دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1400 
طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 1-23

فاطمه خوشنود؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ محمد حسن زاده


طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

صفحه 24-48

زهرا مریدی؛ سید علیرضا موسوی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رؤیا سلطانی


گونه‌شناسی عوامل شکست کسب‌و‌کارهای نوپای فناورانه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

صفحه 49-74

ساجده مختاری حسن‌آباد؛ سعید شوال پور؛ مهرداد حسینی شکیب


بررسی تأثیر سواد دیجیتالی بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک با نقش تعدیلگری زیرساخت فناوری اطلاعات

صفحه 75-98

فاطمه مالکی طبس؛ نورمحمد یعقوبی؛ مهری رجائی


سیاست‌گذاری اطلاعاتی برای کتابخانه‌‌های عمومی در فرایند جهانی‌شدن

صفحه 99-114

فریبرز درودی؛ طاهره فیروزآبادی


ارزیابی سایه‌نویسی متون دانشگاهی از منظر موازین مالکیت فکری در ایران

صفحه 115-139

صفر بیگ زاده