دوره و شماره: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 14، شهریور 1401 
طراحی آماری یک روش نمونه‌برداری در کنترل کیفیت داده‌های پژوهشی

صفحه 1-22

محمدجواد ارشادی


شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در ایران مبتنی بر تحلیل مضمون و نگاشت ادراکی فازی

صفحه 23-44

احرام صفری؛ کریم صفری


ارائه الگوی تدوین قابلیت‌های کسب‌وکار در راستای مدل‌سازی معماری سازمانی

صفحه 45-70

سمیه درخشان؛ اکبر نبی الهی؛ ناصر خانی؛ سید رئوف خیامی


شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی قرارداد هوشمند در صنعت بیمه

صفحه 71-92

آمنه خدیور؛ اسماء حمزه؛ زهرا علی‌محمدی


انقلاب بلاکچین در صیانت [فرا ] حقوقی از داده‎های حساس (مطالعه موردی: اطلاعات ژنتیکی انسانی)

صفحه 93-110

محبوبه مینا؛ زهرا غلام‌پور


بررسی کیفیت انتقال پیام در آموزش مجازی و حضوری از دیدگاه معلمان (مطالعه موردی: نرم‌افزار شاد برای کودکان 7تا11ساله)

صفحه 111-132

مهدیه امیریان هاشمی؛ محمد سلطانی‌فر؛ افسانه مظفری


بررسی تأثیر ابعاد کیفیت بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک با نقش میانجی مزایای شبکه و رضایت کاربران

صفحه 133-154

منصور صوفی؛ مهدی اجلی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی


بررسی وضعیت بهره‌گیری از استراتژی بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: از دیدگاه مدیران و کارکنان

صفحه 155-175

هستی سهرابی؛ سید علی‌اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ عاطفه زارعی