راهنمای نگارش مقاله

پذیرش نوشته‌‌ها

  مقالات دریافتی باید دارای ویژگیهای زیر باشد:

1-     مستخرج از فعالیت بدیع پژوهشی در حوزه‌های موضوعی نشریه باشد.

2-     پیش از این در نشریه‌های داخلی یا خارجی یا مقاله‌نامه‌های مجامع علمی چاپ نشده یا در انتظار چاپ نباشد.

3-     متن مقاله باید مطابق با شیوه نگارش نشریه نگاشته شود.

  نوشته‌‌های ارائه شده به فصلنامه در دو مرحله از سوی سردبیر و داوری بررسی می‌شوند. در مرحله اول داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که با هدف و موضوع فصلنامه هم‌خوان و متناسب با سطح علمی فصلنامه باشند و پیش‌تر منتشر یا برای بررسی به نشریه دیگری ارائه نشده باشند. این نوشته‌‌ها باید بر اساس این راهنما تدوین و به فصلنامه ارائه شده باشند. در مرحله دوم داوری، نوشته‌‌هایی پذیرفته می‌شوند که از لحاظ محتوا دارای اعتبار کافی؛ به صورت مستند نوشته‌ شده؛ از روش‌های معتبر بهره‌ برده؛ در نتیجه پژوهش و مطالعه پدیدآور(ان) حاصل شده؛ از لحاظ موضوع دارای اهمیت کافی؛ و دارای ساختار و نگارشی علمی و روان باشند. فرایند داوری به صورت ناشناس انجام خواهد شد.

 •  نشریه علمی مدیریت اطلاعات در راستای پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، از سامانه همانندجوی ایرانداک استفاده می نماید.

اجزای فایل اصل مقاله به شرح زیر تنظیم می‌شود.

 • ابتدا عنوان کامل مقاله به فارسی ، چکیده‌ فارسی (حداقل150 کلمه و حداکثر350 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 7 واژه)
 • در انتهای مقاله عنوان کامل مقاله به انگلیسی ، چکیده‌ انگلیسی(حداقل150 کلمه و حداکثر350 کلمه) و واژه های کلیدی (حداکثر 7 واژه) 
 • درج قدردانی از حامی یا تأمین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) در مقاله
 • جداول نزدیک به متن مربوطه آورده  شود. منحنی‌ها، شکل‌ها و نمودارها سیاه و سفید، روشن، دقیق و اصل باشند و  در متن مقاله به شماره‌ی شکل ها، جداول و نمودارها اشاره شود. همینطور اعداد و شماره و تاریخ در متن با فونت فارسی آورده شود. 
 • بدنه اصلی مقاله باید شامل مقدمه، پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تجزیه و تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری باشد.
 • پانویسها در انتهای هر صفحه درج شود.
 • پیوستها و یادداشتها در انتهای مقاله و بعد از استنادها آورده شوند.
 • استناد به مراجع بر اساس اطلاعات کامل «شیوه‌نامه ایران» قابل دسترسی در نشانی ‏ irandoc.ac.ir/files/shivenameh_iran.pdf   باشد.
 • متن نوشته شامل مطالب اصلی نوشته است که معمولاً با مقدمه آغاز و با فهرست منابع پایان می‌یابد. در صورتی که نوشته دارای پیوست‌هایی باشد،‌ این پیوست‌ها پس از فهرست منابع قرار می‌گیرند. در متن نوشته، توجه به نکات زیر ضرورت دارد:
 • نگارش متن نوشته بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان فارسی صورت می‌گیرد.
 • از واژه‌های غیرفارسی در متن اصلی (به جز استناد به منابع غیرفارسی) استفاده نمی‌شود.
 • به تمامی شکل‌ها، جدول‌ها، فرمول‌ها، پانوشت‌ها، و پیوست‌ها باید در متن اصلی با ذکر شماره آنها اشاره شود.
 • پانوشت‌ها در پایین هر صفحه و با شماره‌های پیاپی تنظیم و حرف اول پانوشت‌های انگلیسی (به جز نام‌های خاص، سرواژه‌ها، و کوته‌نوشت‌ها) کوچک نوشته می‌شوند.
 • پیوست‌های نوشته در آخرین بخش آن می‌آیند. پیوست‌ها به ترتیب حرف‌های الفبای فارسی [پیوست «الف»، پیوست «ب»، پیوست «پ»، ...] نام‌گذاری و شماره صفحه‌های آنها در ادامه متن اصلی تنظیم می‌شوند.
 • در بخشی با نام «قدردانی» که در پایان نوشته و پیش از فهرست منابع می‌آید، به هر نوع حمایت یا کمکی که برای نگارش نوشته از سوی سازمان‌ها یا افراد صورت پذیرفته است، اشاره می‌شود.
 • استناد به منابع انگلیسی به صورت انگلیسی و برای منابع فارسی به فارسی انجام می‌شود.
 • منبع جدول‌ها و نمودار‌ها در عنوان آنها (در صورت وجود) ذکر می‌شوند.
 • فهرست منابع به ترتیب فارسی و انگلیسی و در پایان نوشته (پیش از پیوست‌ها ـ در صورت وجود) تنظیم می‌شود.
 • استناد به منابع در متن مقاله و فهرست منابع آن، به صورت نویسنده ـ تاریخ، مانند مثال‌های زیر، و بر اساس شیوه‌نامه ایران (از انتشارات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران) صورت می‌گیرد.

 

اصول ارجاع دهی بر اساس شیوه نامه ایران

  کتاب با یک نویسنده:

  نگارش در فهرست منابع: فرشاد، مهدی. 1364. ساختمانهای پوسته‌ای . شیراز: دانشگاه شیراز.

  استناد درون متن: (فرشاد 1364، 98)

  Adams, Hanry. 1918. The education of Henry Adams: An autobiography. Boston: Houghton.

  (Adams 1918)

 

  کتاب با دو نویسنده:

  دیانی، محمدحسین، و محمدرضا داورپناه. 1381. مفاهیم و روشهای بازیابی اطلاعات در نظامهای کتابخانه‌های رایانه‌ای ایران. مشهد: دانشگاه فردوسی، مؤسسه چاپ و انتشارات.

(دیانی و داورپناه 1381)

  Unwin, Liam P., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press.

  (Unwin and Galway 1984, 23, 28-29)

 

  کتاب با سه نویسنده:

  صارمی، کتایون، عباس رفیعی فراهانی، و فریدون امانی. 1372. موزه‌های ایران. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.

(صارمی، رفیعی، و امانی 1372، 56-58، 98)

  Brett, R. D., S. W. Johnson, and C. R. T. Bach. 1989. Mastering string quartets. San Francisco: Amati Press.

  (Brett, Johnson, and Bach 1989, 33)

 

  کتاب با بیش از سه نویسنده:

  اکبری، محمدتقی، احمد رضوانی، محمدتقی منشی طوسی،‌ حسن سلطانی‌فر، و احمد نمایی. 1372. فرهنگ و اصطلاحات علوم و تمدن اسلامی: انگلیسی ـ فارسی. مشهد: بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.

(اکبری و دیگران 1372)

  Sanders, G. S., T. R. Brice, V. L. de Santid, and C. C. Ryder. 1989. Prediction and prevention of famine. Los Angeles: Timothy Peters.

  (Sanders et al. 1989)

 

  کتاب ترجمه شده به فارسی:

  خلیل، طارق. 1993. مدیریت تکنولوژی: رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت. ترجمه سید محمد اعرابی و داود ایزدی. 1381. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

(خلیل 1993، 53)

 

  کتاب الکترونیکی:

  بابایی، محمود. 1382. نشر الکترونیکی. ویراسته علی‌حسین قاسمی. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران. http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm (دسترسی در 9/5/1385).

(بابایی 1382)

 

  فصلی از یک کتاب:

  نوروزی چاکلی، عبدالرضا. 1384. جامعه اطلاعاتی و جهانی شدن. در مجموعه مقالات همایش‌های انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، ویراسته محسن زین‌العابدینی، 121-153. تهران: کتابخانه ملی.

(نوروزی چاکلی 1384، 140)

  Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In The other side of time: A combat surgeon in World War II, 117-63. Boston: Little, Brown .

  (Phibbs 1987)

 

  مقاله با یک نویسنده:

  بنی‌اسدی، نازنین. 1383. مدیریت مشارکتی معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدنی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی و علوم تربیتی 34 (2): 65-96.

  (بنی‌اسدی 1383)

  Bennett, John W. 1946. The interpretation of Puebio culture: A question of values. Southwestern Journal of Anthropolgy 27 (3): 361-374.

  (Bennett 1946)

 

برای مقاله‌ای با نویسندگانی بیشتر از یک نفر، اطلاعات مربوط به نویسندگان مقاله مانند نویسندگان کتاب خواهد بود.

 

  مقاله الکترونیکی:

  گزنی، علی. 1379. طراحی سیستمهای بازیابی اطلاعات بهینه در نرم‌‌افزارهای کتابخانه‌ای و اطلاع‌رسانی. علوم اطلاع‌رسانی 16 (1-2). http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/ 16/16_1_2_7_abs.htm (دسترسی در 3/7/1385) .

(گزنی 1379)

 

  مدارک پیوسته:

  پازکی ، زهرا. 1384. مقدمه‌ای بر دیابت (مرض قند). http://www.bpums.com/bimariha/ diabet/diabet.htm (دسترسی در 18/7/1385).

(پازکی 1384)

  Ajzen, Icek. 2002. The theory of planned behavior. http://www.people.umass.edu/ aizen/tpb.diag.html (accessed 20 Feb. 2005).

  (Ajzen 2002)

 

 

ملاحظات افزوده

 • ارائه‌کننده نوشته می‌تواند فرد یا افرادی را برای داوری نوشته خود به فصلنامه مدیریت اطلاعات پیشنهاد کند. چنین افرادی باید دارای مدرک دکترای مرتبط با موضوع نوشته، صاحب‌نظر در زمینه موضوع نوشته، و دارای پست هیئت علمی در یکی از مؤسسه‌های آموزش عالی یا پژوهشی داخل یا خارج کشور باشند. فصلنامه الزامی در استفاده از افراد معرفی شده برای داوری نوشته‌ها ندارد.
 • فصلنامه مدیریت اطلاعات مقاله‌های دریافتی را بازنمی‌گرداند و در اصلاح و ویرایش آنها آزاد است.
 • فصلنامه مدیریت اطلاعات حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد.
 • پذیرش و انتشار نوشته‌ها در فصلنامه مدیریت اطلاعات به معنای تأیید محتوای آنها از سوی این فصلنامه نیست و مسئولیت نهایی هر نوشته بر عهده پدیدآور(ان) آن خواهد بود.
 •  مقالات برگرفته از پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد و یا رساله دکتری در صورتی که نویسنده مسئول مکاتبات، استاد‌ راهنما باشد، قابل بررسی است. در خصوص دانشجویان دکتری در صورت درج نام استاد راهنما و امضای ایشان، دانشجو می تواند مسئول مکاتبات باشد.
 • مقالات ترجمه اصولاً پذیرفته نمی‌شود.