نویسنده = فرهاد شیرانی
بهبود پشتیبانیِ فنی از مشتریانِ سامانه‌هایِ پُرکاربرد پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 206-228

فرهاد شیرانی؛ نسا رضایی؛ محمدهادی شیرانی


نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی(مطالعه موردی: جوانان شمال و جنوب شهر تهران)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 156-183

مهدیه امیریان؛ مرتضی شمس؛ فرهاد شیرانی


فراتحلیل عوامل مؤثر بر به اشتراک‌گذاری دانش صریح در بافت‌ دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 99-120

فرهاد شیرانی؛ هانیه هدائی


کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 75-89

محمدجواد ارشادی؛ تقی رجبی؛ فرهاد شیرانی؛ نسا رضایی