نویسنده = فهیمه باب الحوائجی
طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-23

فاطمه خوشنود؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ محمد حسن زاده


بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 63-89

سمیه نعمتی لفمجانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا


طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 25-46

اعظم ادهمی خامنه؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ابوالفضل مشکینی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 163-180

صدیقه احمد فصیح؛ مریم ناخدا؛ محمد رضا اسماعیل گیوی؛ فهیمه باب الحوائجی