نویسنده = جلیل حیدری دهوئی
شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و کاربردهای کلان‌داده‌ها در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 225-244

ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهوئی؛ فاطمه واشقانی فراهانی؛ محمود رفیعی


ارائه چارچوب مفهومی شبکه‌های اجتماعی علمی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 110-130

علی شرفی؛ علیرضا نوروزی؛ محمدرضا اسمعیلی گیوی؛ جلیل حیدری دهوئی


شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-23

ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهوئی؛ علیرضا قربانی