نویسنده = ایوب محمدیان
شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و کاربردهای کلان‌داده‌ها در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 225-244

ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهوئی؛ فاطمه واشقانی فراهانی؛ محمود رفیعی


پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 243-268

مائده امینی؛ سید محمدباقر جعفری؛ ایوب محمدیان؛ آصف کریمی


شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-23

ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهوئی؛ علیرضا قربانی


ارائه مدل بلوغ قابلیت تحول دیجیتال با استفاده از روش فراترکیب: موردمطالعه شرکت های دارویی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 48-69

الهام اسدامرجی؛ ایوب محمدیان؛ علی رجب زاده قطرمی؛ مریم شعار


ارائه مدل تبیین تأثیرات اقتصادی اجرای طرح ملی جویشگر بومی در کشور ایران با در نظر گرفتن نقش مداخله‌گر دولت و متغیر میانجی عملکرد کسب‌وکارهای نوپا

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 61-80

ایوب محمدیان؛ مریم خداداد برمی؛ محمد جلالی؛ علیرضا یاری


ارائه مدل بلوغ قابلیت نوآوری مبتنی بر دانش مشتری بر اساس روش فراترکیب

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 89-109

زهرا پورسعید بناب؛ محمد موسی خانی؛ ابوذر عرب سرخی؛ ایوب محمدیان