کلیدواژه‌ها = شبکه‌های اجتماعی
شناسایی کاربران تأثیرگذار شبکه‌ اجتماعی توییتر: اندازه‌گیری تأثیر چندبُعدی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 248-268

منیره حسینی؛ کوثر حیدری


پیشنهاد کاربران تلگرام بر اساس گراف عضویت و سنجش گروه‌ها با داشتن کاربرانی از جامعه هدف

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 108-135

داود کریم‌پور؛ محمد علی زارع چاهوکی


طراحی و توسعه مدل تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند در حمل‌ونقل هوشمند (مطالعه موردی: اسنپ)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 88-109

محمدمهدی پورسعید؛ محمدعلی فرقانی؛ رضا عباس‌زاده ابراهیم‌آبادی


ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 183-209

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی


تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 77-105

فیروزه دوخانی؛ امیررضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشن فرد


بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 59-79

سید حسین حسینی نورزاد؛ محمود گلابچی؛ سورنا سلیمانی طبع