کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
ارزیابی نقش قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی در حصول عملکرد سازمان‌های پروژه‌محور

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 182-205

یاسر گلدوست؛ کامران فیضی؛ سعید صادقی دروازه؛ محمدرضا کاهن


تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 179-200

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطری