دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر خوشه‌بندی در مساله تشخیص هرزنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

وحید نصرتی؛ محسن رحمانی


رسوخ فناوری اطلاعات: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

مهدی جنیدی جعفری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی