دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحلیل رفتار اطلاعاتی کاربران شبکه‌های اجتماعی در کسب‌وکارهای الکترونیکی با بهره‌گیری از داده‌کاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1401

محمد رضا عمرانی طبرستانی؛ نادر نقشینه؛ سپیده فهیمی فر


ارائه یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر خوشه‌بندی در مساله تشخیص هرزنامه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1401

وحید نصرتی؛ محسن رحمانی


رسوخ فناوری اطلاعات: مرور نظام‌مند ادبیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

مهدی جنیدی جعفری؛ محمدتقی تقوی فرد؛ سروش قاضی نوری؛ جهانیار بامدادصوفی


ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی غیردولتی: مطالعه تطبیقی حوزه علوم انسانی و حوزه فنی و مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

المیرا جنوی؛ ساجده عبدی