طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

دوره 4، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 129-150

فواد بقراطی؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان


مروری جامع بر مدلهای ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک و ارائه روش شناسی ارزیابی آمادگی دولت الکترونیک در سطح تحلیل استانی

دوره 3، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 139-168

نسیبه پوطی


حق مالکیت بر پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی از منظر حقوق مالکیت فکری (مطالعه تطبیقی)

دوره 2، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 144-168

صفر بیگ زاده؛ بهروز رسولی


ارزیابی وب سایت بانک های تجاری ایران با استفاده از شاخص های نمایه ی ارزیاب وب (WAI )

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 148-164

فرزانه عفیفیان؛ عبدالحسین فرج‌پهلو


نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی(مطالعه موردی: جوانان شمال و جنوب شهر تهران)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 156-183

مهدیه امیریان؛ مرتضی شمس؛ فرهاد شیرانی


طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور

دوره 3، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 163-180

صدیقه احمد فصیح؛ مریم ناخدا؛ محمد رضا اسماعیل گیوی؛ فهیمه باب الحوائجی


بررسی و تبیین چگونگی باز تنظیم و کدگذاری دانش عینی مدیران و کارکنان شرکت‌های تولیدی منطقه آزاد اروند بر اساس روش نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 119-142

محمد مکوندی؛ یدالله مهرعلی زاده؛ محمد حسین پور


طراحی مدل تخصیص نیروی پشتیبانی به دریافت کنندگان خدمات پس از فروش در سیستم های یکپارچه (مطالعه موردی: شرکت چارگون)

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 143-165

شراره ابراهیم زاده؛ محمد وحید سبط؛ حامد داوری اردکانی


ارائه رویکردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای کشف کلاه‌برداری در سرویس‌های پرداخت مالی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 166-182

امیرحسین صدیقی؛ آرمان ساجدی نژاد


ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب وکار به مصرف کننده در ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 183-209

مجتبی آقاجان تبار مقری؛ امیر مانیان؛ میراحمد امیرشاهی؛ مهدی شامی زنجانی


مدل‌سازی عوامل مؤثر بر مشارکت افراد در برنامه‌های کاربردی موبایل مرتبط با اقتصاد اشتراکی در ایران

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 210-225

افسانه گلشنی؛ آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی


تأثیر بستر آماده بر قصد سوءاستفاده از اطلاعات با نقش میانجی انگیزه رفتار انحرافی و نقش تعدیل‌کنندگی اخلاق فردی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 226-245

الهام نقش؛ حمیدرضا پیکری


شناسایی و دسته‌بندی کاربردهای تحلیل داده‌ فناوری اینترنت اشیاء در توسعۀ کشاورزی هوشمند با استفاده از روش فراترکیب

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 1-23

ایوب محمدیان؛ جلیل حیدری دهوئی؛ علیرضا قربانی


بررسی تأثیر فناوری نرم تجاری بر بازاریابی آنلاین، در میان کاربران حوزه بازاریابی آنلاین و فناوری نرم تجاری

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 1-24

فرزاد صادقی؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


مرور نظام‌مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 1-34

نسیبه پوطی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمدرضا تقوا؛ محمد فتحیان


طراحی الگوی مرکز دانش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-23

فاطمه خوشنود؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب الحوائجی؛ محمد حسن زاده


طراحی آماری یک روش نمونه‌برداری در کنترل کیفیت داده‌های پژوهشی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 1-22

محمدجواد ارشادی


طراحی سیستم خبره برای کمک به تصمیم‌گیری در جذب اعضای هیئت‌علمی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-20

ندا صالح؛ آمنه خدیور


ارائه یک الگوریتم خوشه‌بندی مبتنی بر چگالی توسعه‌یافته در کلان‌داده‌ها

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 21-41

رضا قائمی؛ یعقوب آراد؛ فرشته حاج قاضی


شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌های توسعه هوش مصنوعی در ایران مبتنی بر تحلیل مضمون و نگاشت ادراکی فازی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 23-44

احرام صفری؛ کریم صفری


تحلیل اطلاعات پروفایل کاربران وب‌سایت تریپ ادوایزر بر اساس روش‌های داده‌کاوی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 24-41

محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ امیر ارضی سلطان


طراحی مدل هوشمندسازی سطح خدمات توافق‌شده مبتنی بر بلاکچین با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 24-48

زهرا مریدی؛ سید علیرضا موسوی؛ عباس طلوعی اشلقی؛ رؤیا سلطانی


طراحی و تدوین الگوی داده‌های شاخص در بانک اطلاعاتی برنامه‌ریزی‌‌ مسکن شهری ایران

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 25-46

اعظم ادهمی خامنه؛ فهیمه باب الحوائجی؛ ابوالفضل مشکینی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


ارزشیابی بلوغ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ شرکت برق منطقه‌ای خوزستان از منظر استراتژیک/مدیریتی: پژوهش ترکیبی

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 27-47

هادی زمانی


طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 35-62

رسول هیهاوند زواری پور؛ اکبر اعتباریان؛ اکبر نبی‌اللهی؛ امیررضا نقش