ارزیابی سایه‌نویسی متون دانشگاهی از منظر موازین مالکیت فکری در ایران

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 115-139

صفر بیگ زاده


تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی با روش متاآنالیز

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 120-135

علی سایه میری؛ الهام عباس خانی


تأثیر ادعاهای تخفیف قیمتی بر میزان مشارکت کاربران در اینستاگرام

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 131-152

محمدرحیم اسفیدانی


بررسی تأثیر ابعاد کیفیت بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک با نقش میانجی مزایای شبکه و رضایت کاربران

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 133-154

منصور صوفی؛ مهدی اجلی؛ مهدی همایون فر؛ مهدی فدایی


سنجش تأثیر معماری اطلاعات کتابخانه‎های دیجیتال بر یادگیری الکترونیکی (نمونه پژوهشی: سامانه منبع‎‎یاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 135-154

ویدا صیفوری


بررسی ارتباط و ارائه مدلی بین هم‌راستایی سرمایه‌گذاری فناوری اطلاعات با استراتژی کسب‌وکار با عملکرد سازمان (موردمطالعه: شرکت فولاد جنوب)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 136-157

فرامرز خالقی؛ محمد ابراهیم محمدپور زرندی


بررسی قابلیت کاربست داده‏های کاربران توئیتردر ارزیابی اثربخشی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 136-156

سمیه لبافی؛ علی اصغری کیا؛ رضا عیوضی


چارچوبی برای امنیت فرایندهای کتابخانه زیرساخت فناوری اطلاعات در محیط اینترنت اشیا

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 140-163

اکرم قنائی؛ محمدرضا ثنائی؛ جواد محرابی


ارائه مدلی جدید برای تجزیه‌وتحلیل ارزش طول عمر مشتریان و مدیریت سودآوری در صنعت بانکداری

دوره 8، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 150-173

الناز نصیرزاده


استفاده از یک رویکرد مبتنی بر کلان‎داده برای سیاست‌گذاری صنعتی (مورد مطالعه: صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور)

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 153-171

فریده بهرامی؛ جواد نوری؛ بهروز َشاهمرادی؛ میثم شهبازی


مدل‌یابی روابط آموزش مجازی و سرمایه فکری با میانجیگری مدیریت دانش در آموزش عالی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 155-177

ذکریا احمدیان؛ معصومه عزیزی؛ جواد امجدی حور


بررسی وضعیت بهره‌گیری از استراتژی بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور: از دیدگاه مدیران و کارکنان

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 155-175

هستی سهرابی؛ سید علی‌اصغر رضوی؛ صفیه طهماسبی لیمونی؛ عاطفه زارعی


فراتحلیل مطالعات حوزه کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 157-178

فریده کعب عمیر؛ فریده عصاره؛ علی گزنی


ارائه رویکردی نوین مبتنی بر قواعد انجمنی و الگوریتم‌های بهینه‌سازی به‌منظور پیش‌بینی موفقیت شرکت‌های نوآفرین: مورد کشور ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 158-174

سید مهدی سادات رسول؛ نازنین حبیبی؛ امید مهدی عبادتی


بهینه‌سازی سایت کتابخانه برای موتورهای جست‎وجو از طریق فناوری واقعیت افزوده

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 164-181

مهشید التماسی؛ معصومه التماسی


تحلیل تأثیر کیفیت اطلاعات بر کیفیت گزارشگری مالی با تأکید بر نقش مدیریت ریسک

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 172-200

مریم آقامحمدی؛ رویا دارابی؛ علی نجفی مقدم


ارائه مدل برنامه‌ریزی متناسب فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌های عمومی ایران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 175-196

مریم امیدخدا؛ زهرا اباذری؛ نجلا حریری؛ زهره میرحسینی


موانع استقرار مدیریت دارایی‎های اطلاعاتی در سازمان‌ها: تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 176-201

محمد نظری پور؛ بابک زکی زاده


طراحی مدل مدیریت دانش شخصی در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 178-200

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ سعید محمدی


تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 179-200

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطری


ارزیابی نقش قابلیت‌های سیستم اطلاعاتی در حصول عملکرد سازمان‌های پروژه‌محور

دوره 7، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 182-205

یاسر گلدوست؛ کامران فیضی؛ سعید صادقی دروازه؛ محمدرضا کاهن


کاربرد تحلیل هم‌رخدادی واژگان در بررسی قلمرو معنایی مشترک میان دو دیدگاه نظری (موردمطالعه: قابلیت‌های پویا و دوسوتوانی)

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 197-219

مجتبی تلافی داریانی؛ علی حیدری؛ نسترن حاجی حیدری


نقش سواد دیجیتالی و ظرفیت یادگیری سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان آموزشی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 201-222

اعظم محرمی؛ روح اله مهدیون؛ ابوالفضل قاسم‌زاده علیشاهی؛ محمد رزاقی


شناسایی و رتبه‌بندی ذی‌نفعان بانکی در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

دوره 6، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 201-225

محمدرضا تقوا؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمد نقی زاده؛ الهه نوری


اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 201-220

علی کاظمی؛ نادر نقشینه؛ مهشید التماسی