دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 6، شهریور 1397 
ارزیابی و انتخاب نرم افزار مدیریت خدمات فاوا با رویکرد مدل ریاضی چند هدفه فازی

صفحه 1-24

سعید روحانی؛ پوریا اکبری قطار؛ حنان عموزاد


سرنوشت استنادی مقالات سلب اعتبار شده جهان: مطالعه تطبیقی حوزه‌های علوم انسانی، علوم پزشکی، علوم مهندسی و علوم پایه

صفحه 25-40

المیرا جنوی؛ شیما مرادی


بهبود کیفیت سرویس‌دهی در شبکه موبایل با بکارگیری مدل سیستم استنتاج فازی (FIS) برای نگهداری شبکه

صفحه 41-68

نسیم بابایی؛ سید محمدرضا داودی


پیش‌بینی تخمین ارزش طول عمر مشتریان در صنعت نرم‌افزاری

صفحه 69-90

بابک سهرابی؛ امیر مانیان؛ شیما صباغیان


ارائه راهکاری خودکار براساس متن کاوی برای شناخت و تحلیل‌ روند تحقیقات حوزه‌های علمی

صفحه 91-120

اشکان خطیر؛ آزاده محبی؛ سهیل گنجه فر


تحلیل نیازمندی‌های سامانه پشتیبان تصمیم هوشمند با استفاده از مدل فرایند غیرخطی تکراری بهبودیافته برای کمک به ارزیابی عملکرد مؤسسات پژوهشی

صفحه 121-155

مهدی نخعی کهن؛ علی معینی


نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری‌های داخلی در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی جوانان در فضای مجازی(مطالعه موردی: جوانان شمال و جنوب شهر تهران)

صفحه 156-183

مهدیه امیریان؛ مرتضی شمس؛ فرهاد شیرانی