اخبار و اعلانات

انتشار شماره جدید دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات

شماره جدید دو فصلنامه مدیریت اطلاعات (شماره 7-8) منتشر شد. این شماره مربوط به تابستان و پائیز 1396 می باشد. مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از؛ ◄      ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاهبا رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)/ غلامرضا ملک زاده؛ آلاء اکرامی فرد؛ محمود رنجبر ◄      بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی/ محمدتقی رضوان؛ مصطفی ابویی اردکان؛ علی زینل همدانی؛ علی اکبر باطنی ◄      ارائه مدلی جهت ...

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله مربوط به شماره اول سال 1397

به اطلاع می‌رساند دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اطلاعات وابسته به انجمن مدیریت اطلاعات ایران از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات علمی- پژوهشی خود را که با رسالت و اهداف فصلنامه منطبق است، برای این نشریه ارسال نمایند. مقالات دریافتی پس از تأیید اولیه (رعایت فرمت مقالات فصل نامه و قرار داشتن در حوزه موضوعی آن) داوری خواهد شد و در صورت تأیید نهایی منتشر خواهد شد. نشریه علمی و پژوهشی مدیریت اطلاعات گزارش‌های مربوط به پژوهش‌ها به‌ویژه پژوهش‌های دانشجویان و پدیدآوران جوان در حوزه‌های مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری ...

مطالعه بیشتر

فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات

 به اطلاع می‌رساند دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اطلاعات وابسته به انجمن مدیریت اطلاعات ایران از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات علمی- پژوهشی خود را که با رسالت و اهداف فصلنامه منطبق است، برای این نشریه ارسال نمایند. مقالات دریافتی پس از تأیید اولیه (رعایت فرمت مقالات فصل نامه و قرار داشتن در حوزه موضوعی آن) داوری خواهد شد و در صورت تأیید نهایی منتشر خواهد شد.  نشریه علمی و پژوهشی مدیریت اطلاعات گزارش‌های مربوط به پژوهش‌ها به‌ویژه پژوهش‌های دانشجویان و پدیدآوران جوان در حوزه‌های مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مدیریت ...

مطالعه بیشتر