انتشار شماره جدید دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات

شماره جدید دو فصلنامه مدیریت اطلاعات (شماره 7-8) منتشر شد. این شماره مربوط به تابستان و پائیز 1396 می باشد. مقالات منتشر شده در این شماره عبارتند از؛

◄      ارائه الگوی هوش کسب‌وکار آموزشی دانشگاهبا رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: دانشگاه فردوسی مشهد)/ غلامرضا ملک زاده؛ آلاء اکرامی فرد؛ محمود رنجبر

◄      بررسی پارامترهای تأثیرگذار در ایجاد عیب چسبندگی ورق‌های فولادی تحت نورد سرد با کشف دانش از داده‌های فرآیندی/ محمدتقی رضوان؛ مصطفی ابویی اردکان؛ علی زینل همدانی؛ علی اکبر باطنی

◄      ارائه مدلی جهت پیش‌بینی موضوعات مرتبط با هوشمندی کسب‌وکار/ بابک سهرابی؛ امیر مانیان؛ آمنه خدیور؛ فاطمه عباسی

◄      تعیین وضعیت استفاده از ابزارهای وب 2.0 مبتنی بر پیاده‌سازی آلتمتریکس: مطالعه موردی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران/ فیروزه دوخانی؛ امیررضا اصنافی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد

◄       ارزیابی کارایی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های جامع دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)و وزن‌های مشترک(CSW)/ محمدکریم بیات؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ مقصود امیری

◄      تأثیر فناوری اطلاعات سبز بر مؤلفه اقتصادی پایداری سازمانی (مطالعه موردی: سازمان‌های کوچک و متوسط ایرانی)/ محمدرضا تقوا؛ مسعود ظهرابی؛ زهره دهدشتی شاهرخ

◄       طراحی مدل پارادایمی مدیریت حین بحران و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری: بررسی سازمان‌های اسنادی (آرشیوی) کشور/ صدیقه احمدی فصیح؛ مریم ناخدا؛ محمد رضا اسماعیل گیوی؛ فهیمه باب الحوائجی