فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات

فراخوان دریافت مقاله دوفصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت اطلاعات

 به اطلاع می‌رساند دوفصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت اطلاعات وابسته به انجمن مدیریت اطلاعات ایران از پژوهشگران محترم دعوت می نماید تا مقالات علمی- پژوهشی خود را که با رسالت و اهداف فصلنامه منطبق است، برای این نشریه ارسال نمایند. مقالات دریافتی پس از تأیید اولیه (رعایت فرمت مقالات فصل نامه و قرار داشتن در حوزه موضوعی آن) داوری خواهد شد و در صورت تأیید نهایی منتشر خواهد شد.

 نشریه علمی و پژوهشی مدیریت اطلاعات گزارش‌های مربوط به پژوهش‌ها به‌ویژه پژوهش‌های دانشجویان و پدیدآوران جوان در حوزه‌های مدیریت اطلاعات، مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی و ... را با رویکردهای علمی رشته های مرتبط با اطلاعات اعم از: اخلاق، مدیریت رسانه، ارتباطات، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، زبان شناسی، علوم کامپیوتر، مهندسی کامپیوتر و جامعه اطلاعاتی منتشر می‌سازد.

 جهت ارسال مقاله برای دوفصلنامه مدیریت اطلاعات، به آدرسwww.aimj.ir  مراجعه نموده و پس از ثبت نام مقاله خود را ارسال نمایید.