اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، پردیس بین‌الملل، دانشگاه تهران، کیش، ایران

2 دانشیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/aimj.2021.138868

چکیده

مهم‌‌‌ترین هدف پژوهش حاضر را می‌توان اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده، با بهره‌برداری از متدلوژی مقایسه‌ای تصمیم‌‌گیری چندمعیاره و محاسبه‌های منطق فازی در محیط نرم‌‌افزارهای Expert Choice و Matlab بیان کرد. حجم نمونه آماری این پروژهش، اساتید دانشگاه که در موضوع بررسی‎شده صاحب نظر هستند و همچنین متخصصان شاغل در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان شهر تهران، بوده است. از این رو، نظرهای 300 نفر از واجدان شرایط، با استفاده از تکنیک نمونه‌‌گیری غیراحتمالی هدفمند، در فاصله زمانی زمستان 1399، جمع‌آوری شد. از نتایج مهم‌‌‌ این پژوهش، می‌توان به این مورد اشاره کرد که با توجه به محاسبه‌های فازی مربوط به اولویت‌بندی معیارهای پژوهش، مهم‌‌‌ترین معیار در خوشه «اجزای معماری داده‌های اقتصادی»، «مدل کیفیت داده» با ضریبی برابر با 096/0و  معیار‌‌‌های مهم‌‌‌ در خوشه «فرایندهای مدیریت داده در پایگاه‌های اطلاعاتی»، «عامل خدمات توزیع داده» با ضریب 191/0 و «عامل پروتکل دسترسی به داده» با ضریب 120/0 محاسبه شدند. از طرف دیگر، مهم‌‌‌ترین معیار در خوشه «مدل‌های داده‌های اقتصادی»، «مدل‌ داده‌های مفهومی» دارای ضریب فازی 123/0 رتبه‌‌بندی شد، زیرا بر پایه تکنیک تصمیم‌‌گیری چندمعیاره و محاسبه‌های منطق فازی دارای بالا‌‌‌ترین ضریب فازی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritizing the Criteria of Integrated Economic Data Management Framework in knowledge-based Businesses According to Data Management Frameworks

نویسندگان [English]

 • Ali Kazemi 1
 • Nader Naghshineh 2
 • Mahshid Eltemasi 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Knowledge & Information Science, International Campus, Tehran University, Kish, Iran

2 Associate Prof., Department of Knowledge & Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The main goal of this study is prioritizing the Economic Data Management Integrated Framework’s criteria based on data management frameworks in knowledge-based enterprises, using the comparative methodology of multi-criteria decision making and fuzzy logic calculations in Expert Choice and MATLAB software environment. The statistical sample of the present study is composed of expert university professors in the field of study and specialists working in knowledge-based enterprises in Tehran or other similar positions. Finally, 300persons were selected using the non-probability sampling technique at 2020 winter. According to the fuzzy calculations of the prioritization of research criteria, one of the most important results of the present study is that: the most important criteria in the "Economic Data Architecture" cluster, was "Data Quality Model” with the hierarchical fuzzy weight of 0.096; and the most important criteria in the "Data Management Processes in Databases" cluster,were "Data Distribution Services factor" with the hierarchical fuzzy weight of 0.191; and "Data Access Protocol factor"with the hierarchical fuzzy weight of 0.120. on the other hand, the most important criteria in the "Economic Data Models" cluster, was "Conceptual Data Model"with hierarchical fuzzy weight of 0.123, since based on multi-criteria decision making technique and fuzzy logic calculations, they have the highest fuzzy rank.

کلیدواژه‌ها [English]

 • DataManagement
 • Economic Data
 • DMBOK Data Management Framework
 • Information Value
 • MCDM
آذر، عادل؛ فرجی، حجت (1389). علم مدیریت فازی (چاپ چهارم). مؤسسه کتاب مهربان نشر. مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس).
الهی، شعبان؛ مرعشی پور، امید؛ حسن‎زاده، علیرضا (1393). ارائه چارچوب حاکمیت داده‌های بزرگ توانمندساز مدیریت جریان دانش. مورد مطالعه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. چهارمین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت، تهران، پژوهشکده پولی و سازمانی.
الهی، شعبان؛ رشیدی، مصطفی؛ صادقی، محمود (1394). طراحی سامانه خبره فازی برای مدیر عالی حریم‌خصوصی در حوزه تبادلات الکترونیک‌ دولت و کسب‌وکارها. نشریه مدیریت تکنولوژی دانش، 7(3)، 511- 530.
توربان، افرایم؛ ولونینو، لیندا؛ پولارد، کارول؛ سیسپور، جنیس سی؛ لایی، لیندا؛ چیونگ، کریستی، کریستوبال، چیونگ (1396). مدیریت داده‌ها و امنیت اطلاعات در کسب‌وکارها. دسته کتاب‌های تئوری سازمان، کتاب‌های تجارت الکترونیک، انتشارات کتابدار.
حبیبی، آرش؛ ایزدیار، آزیتا (1393). تصمیم‌‌‌گیری چندمعیاره فازی. انتشارات کتیبه گیل: سیمای دانش.
سهرابی، بابک؛ ایرج، حمیده (1394). مدیریت داده‌های بزرگ در بخش‌های خصوصی و عمومی. انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها).
کمندی، امیر؛ فرحی، زهرا (1398). پیکره دانش مدیریت داده بر اساس چارچوب DMBOK. دانشگاه صنعتی شریف.
Abu Dhabi (2015). Abu Dhabi Government Data Management Standards. Available in: https://addata.gov.ae/sites/default/files/AD-Gov-Data-Management-Standards-EN-v1.0.pdf
Dahlberg, T. & Nokkala, T. (2015). A Framework For The Corporate Governance of Data – Theoretical Background and Empirical Evidence. June 2015. DOI: 10.3846/bme.2015.254
Kim, S. & Kim, S. (2016). A multi-criteria approach toward discovering killer application in Korea. Technological Forecasting and Social Change, 102, 143-155.
Lim, C., Kim, K.H., Kim, M.J., Heo, Y.J., Kim, K.J. & Maglio, P.P. (2018). From data to value: A nine-factor framework for data-based value creation in information-intensive services. International Journal of Information Management, 39, 121-135.
Oracle (2011). Enterprise Information Management: Best Practices in Data Governance. Available in: https://www.oracle.com/assets/oea-best-practices-data-gov-1357848.pdf
Pourhejazy, P. & Zhu, Q. (2018). A fuzzy-based decision aid method for product deletion of fast moving consumer goods. Expert Systems with Applications, 119, 272-288.
Saaty, T.L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International Journal of Services Sciences, 1(1), 83- 98.
Wang, J., Li, Y.S., Song, W. and Li, A. (2018). Research on the Theory and Method of Grid Data Asset Management. Procedia Computer Science, 139, 440-447.
 • تاریخ دریافت: 29 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 20 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 10 مهر 1400