دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 12، شهریور 1400 
مرور نظام‌مند ابعاد پذیرش تجارت اجتماعی توسط مشتریان

صفحه 1-34

نسیبه پوطی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ محمدرضا تقوا؛ محمد فتحیان


طراحی مدل ارزیابی زیرساخت‎های سازمانی در ارائه خدمات الکترونیکی با رویکرد هوش تجاری (نمونه پژوهشی: شرکت‌های خصوصی خدمات الکترونیک استان اصفهان)

صفحه 35-62

رسول هیهاوند زواری پور؛ اکبر اعتباریان؛ اکبر نبی‌اللهی؛ امیررضا نقش


بررسی تأثیر علل سه‌گانه نظریه شناختی ـ اجتماعی بندورا بر تعامل کاربران با کتابخانه‌های دیجیتالی دانشگاهی ایران

صفحه 63-89

سمیه نعمتی لفمجانی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ مهدی علیپور حافظی؛ نجلا حریری؛ فاطمه فهیم نیا


شناسایی و رتبه‌بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران پژوهشی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز

صفحه 90-107

شهناز خادمی زاده؛ سحر شریفی آذر؛ محمدحسن عظیمی


پیشنهاد کاربران تلگرام بر اساس گراف عضویت و سنجش گروه‌ها با داشتن کاربرانی از جامعه هدف

صفحه 108-135

داود کریم‌پور؛ محمد علی زارع چاهوکی


بررسی قابلیت کاربست داده‏های کاربران توئیتردر ارزیابی اثربخشی (مورد مطالعه: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 136-156

سمیه لبافی؛ علی اصغری کیا؛ رضا عیوضی


فراتحلیل مطالعات حوزه کاربردپذیری نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات کتابخانه مبتنی بر فناوری‌های وب معنایی

صفحه 157-178

فریده کعب عمیر؛ فریده عصاره؛ علی گزنی


تأثیر مقبولیت سیستم هوشمندی کسب‌وکار بر عملکرد مالی سازمان

صفحه 179-200

حامد هاشمی؛ محمود البرزی؛ علی رجب زاده قطری


اولویت‌بندی معیارهای چارچوب تجمیعی مدیریت داده‌های اقتصادی در کسب‌وکارهای دانش‌بنیان مبتنی بر چارچوب‌های مدیریت داده

صفحه 201-220

علی کاظمی؛ نادر نقشینه؛ مهشید التماسی


بررسی نقش خوشه‌ها و عوامل مؤثر بر آنها در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان (مطالعه موردی: نقش خوشه فناوری اطلاعات و ارتباطات)

صفحه 221-242

اسرین رحمانی؛ سید محمد باقر نجفی؛ محمد شریف کریمی


پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی

صفحه 243-268

مائده امینی؛ سید محمدباقر جعفری؛ ایوب محمدیان؛ آصف کریمی


توسعه خدمات فناوری اطلاعات در سیستم بانکداری الکترونیکی مبتنی بر ادغام کوبیت ـ توگف (نمونه‌کاوی موردی: یکی از بانک‌های استان تهران)

صفحه 269-294

حسین شعائی؛ جعفر باقری نژاد؛ جلال رضائی نور