گونه‌شناسی عوامل شکست کسب‌و‌کارهای نوپای فناورانه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت، اقتصاد و مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22034/aimj.2022.156214

چکیده

اهمیت کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در توسعه اقتصادی، اجتماعی و کارآفرینی و همچنین کاربرد و نقش زیربنایی خدمات و محصولات آنها در توسعه سایر صنایع، موجب استقبال و حمایت از آنها شده است. از سوی دیگر، درصد شکست آنها بسیار زیاد است و پیش‌بینی موفقیت آتی آنها توسط حامیان و سرمایه‎گذاران را دشوار می‎کند. از این رو، هدف این مقاله با توجه به شرایط متمایز و میزان افزایش تحولات فناورانه صنعت فاوا در مقایسه با سایر بخش‌ها و سهم بزرگ آن از تولید ناخالص داخلی، شناسایی مجموعه عوامل بومی شکست کسب‌وکارهای نوپای فاوا توسط مصاحبه با خبرگان و فعالان این حوزه است. مقاله حاضر، یک پژوهش کاربردی، کیفی و کمّی و مبتنی بر رویکرد استقرایی است که عوامل شکست با استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و به کمک نرم‌افزار مکس‌کیودا احصا شده و با استفاده از روش بهترین ـ بدترین فازی با استفاده از نرم‌افزارهای اکسل و لینگو رتبه‎بندی شد. مضامین پایه مستخرج از متن مصاحبه‌ها در قالب چهارده مضمون سازمان‌دهنده و سه مضمون فراگیر عوامل داخلی شرکت نوپا، عوامل محیط نزدیک و عوامل محیط دور طبقه‌بندی شدند. بر اساس نتایج پژوهش، به‌ترتیب، عوامل داخلی کسب‌وکار، محیط نزدیک و محیط دور، بر شکست کسب‌وکارهای نوپای فاوا بیشترین تأثیر را دارند. تیم کارآفرین و دولت نیز از عوامل مهم داخلی و خارجی شکست کسب‌وکارهای نوپا شناخته شدند. از دید تمام خبرگان، تیم کارآفرین دارای تخصص‌های مکمل و توانمندی‎های مختلف می‎تواند بر تمام مشکلات مسیر توسعه کسب‎وکار غلبه کند. از نظر آنها دولت می‌بایست به ایفای صحیح نقش حاکمیتی اعم از تنظیم‌گری و وضع قوانین جدید در این حوزه بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Typology of Failure Factors for Technological Start-ups in Information and Communication Technology (ICT) Sector

نویسندگان [English]

  • Sajedeh Mokhtari Hasan Abad 1
  • Saeed Shavvalpour 2
  • mehrdad Hosseini Shakib 3

1 Ph.D. Student Department of Technology Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management, Economics and Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The importance of information and communication technology (ICT) start-ups in economic, social and entrepreneurial development, as well as their extensive uses in various industries and sectors, has led to their welcome and support. On the other hand, their failure rate is very high and makes it difficult for supporters and funders to predict their future success. Therefore, considering the distinct conditions and high rate of technological developments of the ICT industry compared to other sectors and its high share of GDP, the purpose of this study, is to identify the local failure factors of ICT start-ups by interviewing experts and practitioners.This article is an applied, qualitative and quantitative research based on inductive approach which extracted failure factors using qualitative thematic analysis with MAXQDA software and then, these factors were ranked by using the fuzzy best-worst method through Excel and Lingo softwares.The basic themes extracted from the text of the interviews were classified into fourteen organizing themes and three global themes: internal factors of the start-up, near environmental factors and distant environmental factors. The results showed that the start-up internal factors, close and distant environment have the greatest impact on the failure of ICT start-up, respectively. The entrepreneurial team and the government were also recognized as the most important internal and external factors for the start-ups failure. From the point of view of all experts, an entrepreneurial team with complementary specialties and different capabilities can overcome all the challenges of the business development path. In their view, the government should play proper governance role, including regulation and enacting new laws in this area.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Start-ups’ Failure
  • Entrepreneurial Team
  • Government
  • Innovation Infrastructures
استراوس، انسلم؛ کربین، جولیت؛ ترجمه ابراهیم افشار (1392). مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای. تهران: نشر نی.
حدادیان، علیرضا؛ یوسفی، ضحی (۱۳۹۸). تحلیل عوامل موفقیت بر استارتاپ‌ها با رویکرد SWOT. سیزدهمین کنفرانس بین‏المللی مدیریت استراتژیک، انجمن مدیریت راهبردی ایران.
رحمان‌نیا، مریم؛ فکور ثقیه، امیر محمد (۱۳۹۴). دلایل شکست کسب‏وکارهای کارآفرین و نوپا و ارائه راهکارها برای توسعه کارآفرین. نخستین کنفرانس بینالمللی مدیریت و کارآفرینی، تهران.
ساعدی، رقیه؛ حبیبی، نازنین و سادات رسول، سیدمهدی (۱۳۹۷). استارتاپ و عوامل موفقیت آن در جهان و ایران، کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد، تهران، دانشگاه غیرانتفاعی اوج.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن؛ شیخ‌زاده، محمد (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی، 2، 151-198.
فروزانمهر، مجید؛ حسینی شکیب، مهرداد؛ شوال پور، سعید؛ خمسه، عباس (1399). واکاوی اثر ظرفیت نوآوری بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های نوپای فین‌تک. مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی، 12(4)، 159- 191.
فلاح حقیقی، نگین؛ حاجی حسینی، حجت‌اله؛ رمضان‌پور نرگسی، قاسم؛ داوری، علی (1396). شناسایی و تحلیل عوامل اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت توسعه فناوری، 5(1)، 65- 92.
کوهی، شبنم (1397). بررسی تأثیر عوامل تأمین مالی، مهارت و سیستم‎های حمایتی در موفقیت استارتاپ‎ها در مرحله راه‎اندازی. ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران، انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین.
گل‌افشانی، علی (1399). تأثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد آموزشی و پژوهشی اعضای هیئت علمی. فناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی.
نیک آریا، مهران؛ مازوچی، مجتبی؛ منتظری، علی محمد؛ ایازی، فتانه (1399). بررسی ارتباط بین شاخص‌های ارتقای رگولاتوری و شاخص‌های توسعه ICT. مدیریت اطلاعات، 6(2)، 47-66.
Akkaya, M. (2019). Startup-Valuation -Theories-Models-and-Future. T.C. Arel Üniversitesi. ResearchGate.  DOI: 10.4018/978-1-7998-1086-5.ch008.
Alhojailan, M. I. (2012). Thematic analysis: a critical review ofits process and evaluation, Wei International European Academic Conference Proceedings.
Almakenzi, S., Bramantoro, A., & Rashideh, W. (2015). A survivability model for Saudi ICT startups. International Journal of Computer Science & Information Technology (IJCSIT), 7(2). DOI:10.5121/ijcsit.2015.7213
Arroyo, J., Corea, F., Jimenez-diaz, G., & Recio-garcia, J. A. (2019). Assessment of Machine Learning Performance for Decision Support in Venture Capital Investments. IEEE Access. Doi: 10.1109/ACCESS.2019.2938659
Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: an analytic tool for qualitative research. Qualitative Research. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
Bajwa, S.S., Wang, X., Nguyen Duc, A. & Abrahamsson, P. (2017). Failures to be celebrated: an analysis of major pivots of software startups. Empirical Software Engineering, 22, 2373–2408.
Banerji, D., & Reimer, T. (2018). Startup Founders and their LinkedIn Connections: Are Well-Connected Entrepreneurs More Successful? Computers in Human Behavior, 90, 46-52.
Bonaventura, M., Ciotti, G., Panzarasa, P., Liverani, S., Lacasa, L., & Latora, V. (2020). Predicting success in the worldwide start-up network. Scientific Reports nature research. DOI: 10.1038/s41598-019-57209-w.
Bramantoro, A. & Rashideh, W. (2015). A Survivability Model for Saudi ICT Startups. International Journal of Computer Science and Information Technology. Doi: 10.5121/ijcsit.2015.7213
Braun, V., & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
Cavicchioli, M., & Kocollari, U. (2021). Learning from failure: Big data analysis for detecting the patterns of failure in innovative startups. Big Data 9:2, 79–88, DOI: 10.1089/big.2020.0047
Cukier, D., & Kon, F. (2018). A maturity model for software startup ecosystems. Journal of Innovation and Entrepreneurship. Doi: 10.1186/s13731-018-0091-6
Fatema, K., Syeed, M., & M, Md. S. (2020). Demography of Startup Software Companies: An Empirical Investigation on the Success and Failure. International Journal of Computer Applications. DOI: 10.5120/ijca2020920313
Ferry, T., Goyal, M., Sidhu, I., & Fred-Ojala, A. (2018). Breaking the Zuckerberg Myth: Successful Entrepreneurs Have 10 Years of Prior Employment, Utilizing Data Science and Machine Learning to Study Socio-Economic Patterns among Successful Entrepreneurs. IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC).
Gastaud, C., Carniel, T., & Dalle, J - M. (2019). The varying importance of extrinsic factors in the success of startup fundraising: competition at early-stage and networks at growth-stage. Cornel University. https://arxiv.org/abs/1906.03210.
Geibel, R. C., & Manickam, M. (2016). Comparison of selected startup ecosystems in Germany and in the USA Explorative analysis of the startup environments. GSTF Journal on Business Review (GBR), 4(3).  
Giardino, C., Wang, X., & Abrahamsson, P. (2014). Why early-stage software startups fail: a behavioral framework. International Conference of Software Business (pp. 27-41). Springer, Cham.
Guo, B., Lou, Y., & P´erez-castrillo, D. (2015). Investment, Duration, and Exit Strategies for Corporate and Independent Venture Capital-Backed Start-Ups. Journal of Economics & Management Strategy, 24(2).
Guo, S., & Zhao, H. (2017). Fuzzy best-worst multi-criteria decision-making method and its applications. Knowledge-Based Systems, 121, pp.23-31.
Kalyanasundaram, K. (2018). Why Do Startups Fail? A Case Study Based Empirical Analysis in Bangalore. Asian Journal of Innovation and Policy, 7(1), 79-102.
Kim, B., Kim, H., & Jeo, Y. (2018). Critical Success Factors of a Design Startup Business. Sustainability, 10(9), 2981. DOI:10.3390/su10092981
Ko, C., & An, J. (2019). Success Factors of Student Startups in Korea: From Employment Measures to Market Success. Asian Journal of Innovation and Policy. DOI:10.7545/ajip.2019.8.1.097
Korunka, C., Kessler, A., Hermann, F., & Lueger, M., (2010). Personal characteristics, resources, and environment as predictors of business survival. Journal of Occupational and Organizational Psychology. DOI: 10.1348/096317909X485135
Lasch, F., Roy, F. L., & Yami, S. (2007). Critical growth factors of ICT start-ups. Management Decision. DOI 10.1108/00251740710718962
Lussier, R.N., & Pfeifer, S. (2001). A Crossnational Prediction Model for Business Success. Journal of Small Business Management, 39(3), 228-239.
Nahata, R. (2019). Success is good but failure is not so bad either: Serial entrepreneurs and  venture capital contracting. Journal of Corporate Finance, 58, 624- 649.
Nalintippayawong, S., Waiyawatpattarakul, N., & Chotipant, S. (2018). Examining the  Critical  Success Factors of Startup in Thailand Using Structural Equation Model. 10th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering.
Onetti, M. (2016). Factors influencing the fund raising process for innovative new ventures: an empirical study. Journal of Small Business and Enterprise Development, 23(2), 363-378.
Pasayat, A. K., Bhowmick, B., & Roy, R. (2020). Factors Responsible for the Success of a Start-up: A Meta-Analytic Approach. IEEE Transactions on Engineering Management. DOI: 10.1109/TEM.2020.3016613.
Pisoni, A., Aversa, E., & Onetti, A. (2021). The Role of Failure in the Entrepreneurial Process: A Systematic Literature Review. International Journal of Business and Management, 16(1). DOI:10.5539/ijbm.v16n1p53
Pretorius, M. (2009). Defining business decline, failure and turnaround: A content analysis. The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management,  2(1), 1-16. https://doi.org/10.4102/sajesbm.v2i1.15
Rezaei, J. (2015). Best-worst multi-criteria decision-making method. Omega, 53, 49-57.
Roy, R. K., & Duraipandian, R. (2021). Analysis of Business Internal Factors that Impact the profit of IT Entrepreneurship. Psychology and Education, 58(1).
Santisteban, J., & Mauricio, D. (2017). Systematic literature review of critical success factors of Information Technology startups. Academy of Entrepreneurship Journal, 1-23.
Santisteban, J., Mauricio, D., & Cachay, O. (2021). Critical success factors for technology-based startups. Int. J. Entrepreneurship and Small Business, 42(4), 397-421.
Singh, S., Chuhan, A., & Dhir, S. (2019). Analyzing the startup ecosystem of India: a Twitter analytics perspective. Journal of Advances in Management Research, 17(2), 262- 281.
Skala, A. (2018). The Startup as a Result of Innovative Entrepreneurship. Digital Startups in Transition Economies. Book Chapter. DOI:10.1007/978-3-030-01500-8_1
Tomy, S., & Pardede, E. (2019).From Uncertainties to Successful Start Ups: A Data Analytic Approach to Predict Success in Technological Entrepreneurship. Sustainability. MPDI. Doi:10.3390/su10030602
Tripathi, N., Oivo, M., Liukkunen, K., & Markkula, J. (2019). Startup ecosystem effect on minimum viable product development in software startups. Information and Software Technology. ScienceDirect, 114, 77-91.
Tripathi, N., Seppanen, P., Boominathan, G., & Liukkunen, K. (2018). Insights into Startup Ecosystems through Exploration of Multi-vocal Literature. Information and Software Technology, 105, 56-77.
United Nations ICT Task Force. (2003), “Tools for Development Using Information and Communications Technology to Achieve the Millennium Development Goals”. Working Paper.
Weking, J., Bottcher, T. P., Hermes, H., & Hein, A. (2019). Does business model matter for startup success? A quantitative analysis. In Proceedings of the 27th European Conference on Information System (ECIS).
Yankov, B., Ruskov, P., & Haralampiev, K. (2014). Models and Tools for Technology Start-up Companies Success Analysis. Economic Alternatives, (3), 15-24.
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1400
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 22 تیر 1401