طراحی و تبیین مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق و نقش آن در مدیریت منابع انسانی اسرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان، ایران

2 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

عوامل موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد سازمان، هنوز هم برای بسیاری از سازمان‌ها پوشیده است. مدیران همواره به دنبال اطلاعات صحیح، دقیق، بهنگام و مرتبط هستند تا بر مبنای آن تصمیم‌گیری نمایند. اسارت وزندگی اردوگاهی اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق، از جهات مختلف قابل‌مطالعه است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالعات اندکی با رویکرد علمی در این خصوص انجام‌شده است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی عناصر و مؤلفه‌های سیستم اطلاعات مدیریت مربوط به اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق است. این تحقیق از نوع پژوهش‌های توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را آزادگان کشور جمهوری اسلامی ایران تشکیل داده‌اند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساخت‌یافته با 20 نفر از آزادگان و بررسی اسناد و مدارک تا رسیدن به حد اشباع جمع‌آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوی، تجزیه‌وتحلیل شدند. یافته‌های تحقیق در قالب مدل سیستم اطلاعات مدیریت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق ارائه‌شده است. این مدل دارای 7 بخش، عوامل زمینه‌ای، شکل‌گیری گروه، تولید و دستیابی به اطلاعات، پالایش و فراوری اطلاعات، توزیع اطلاعات، اثرات سیستم بر مدیریت منابع انسانی و یک حلقه‌ی بازخور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the model of the Iranian prisoners' management information system (MIS) in Iraqi camps and its role in the human resources management of the prisoners

نویسندگان [English]

  • Seyedrazi Nabavichashmi 1
  • Davood Feiz 2
  • Abbas Ali Rastegar 3

1 PhD student in Human Resource Management University of Semnan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Economics and management, strategic management, Semnan University, Semnan, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Economics and management, organizational behavior management, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

The success factors of information systems and their role in improving the organization's performance are still widespread for many organizations. Managers are always looking for accurate, accurate, timely and relevant information to decide on it. The captivity and camping life of Iranian prisoners in Iraqi camps can be studied in different ways, but studies show that few studies have been conducted with a scientific approach in this regard. Therefore, the purpose of the present research is to identify the elements and factors of the management information system related to Iranian prisoners in camps in Iraq. This research is a descriptive-survey research. The statistical population of this study is the so called Azadegan (prisoners) of the Islamic Republic of Iran. Data were collected through semi-structured interviews with 20 of them and the documents needed were collected for investigation and analyzed by content analysis method. The research findings are presented in the form of Iranian prisoners of war (POW) in Iraqi camps. This model has 7 sections, underlying factors, team formation, production and access to information, information processing and refinement, information distribution, system effects on human resources management and a feedback loop.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management Information System
  • Human Resources Management
  • Captivity
  • The captive's camps in Iraq
ابو نوری، اسماعیل، و سید رضی نبوی چاشمی. 1394. بررسی فرآیند زندگی دوران اسارت و اثرات آن بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (مطالعه موردی آزادگان استان سمنان)، سمنان: بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس.
امانی زاده، علی‌اصغر.1382. بررسی وضعیت اسرای ایرانی در اردوگاه‌های عراق، تهران: انتشارات سروش.
دفت، ریچارد ال. 1381. مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
رضاییان، علی. 1380. مدیریت رفتار سازمانی، تهران، انتشارات سمت، ص 52
رمضانیان، محمدرحیم، بساق زاده، نرجس. 1390. تأثیر توانایی جذب و فرهنگ‌سازمانی بر موفقیت اجرای IS در شرکت‌های تولیدی قطعات خودروی استان گیلان. مدیریت فناوری اطلاعات شماره 3: 48-41
علوی، بابک.1379. سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی، مجموعه مقالات ماهنامه تدبیر شماره 105، صفحه 36
فرخزاد، پرویز. 1384. راهنمای پژوهش تاریخی (کتابخانه‌ای)، طهوری، تهران.
فیض، داود. رستگار، عباسعلی؛ و نبوی چاشمی، سید رضی. 1395. طراحی و تبیین مدل توسعه گردشگری جنگ با تأکید بر آثار فرهنگی هنری اسرای جنگی ایران در اردوگاه‌های عراق. مجله‌ی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، 5، (19)، 110-129.
Crilley, K. (2001). Information warfare: New battlefields terrorists, Propaganda and the Internet, Aslib Proceedings, 53(7), 250-262.
Denning, D. (2000). Cyber terrorism testimony before special oversight panel on terrorism, Presented at committee and armed services. US house of representatives Georgetown University, 23th May. Washington DC. USA.
Mulvenon, J. (1998). The pla and information warfare. In J. C. Mulvenon & R. H. Yang (Eds.), the people's liberation army in the information age, (PP. 175-186). United States, RAND Corporation.
Rundell, J. R. & Ursano, C. R. (1990). The Prisoner of war, Journal of Military Medicine, 1990; 155, 4: 176.
Sarafino, Edward. P (1998). Health Psychology, Third Edition, New the Dependent Variable. Information Systems Research; 3(1): 60-90.
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1396
  • تاریخ بازنگری: 10 آذر 1396
  • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1396