کلیدواژه‌ها = حکمرانی دانش
تعداد مقالات: 2
1. ارائه چارچوب حکمرانی دانش در شبکه‌های اجتماعی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-39

محمدرضا قدوسی؛ جعفر محمودی؛ محمد موسی خانی؛ مصطفی جعفری


2. طراحی چارچوب مفهومی حکمرانی دانش در سازمان‌های پروژه محور

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 129-150

فواد بقراطی؛ مهدی شامی زنجانی؛ امیر مانیان