داوران

نام داور سمت / سازمان
مصطفی ابویی اردکان گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
آرمان احمدی زاد استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
زهرا آراستی نامشخص
محمدجواد ارشادی عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
محمدرحیم اسفیدانی عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدرضا اسماعیلی گیوی دانشگاه تهران
حسین آقابابایی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم/ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
مهشید التماسی
کیوان الستی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نیما امیرشکاری عضو هیئت علمی و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
محمود بابایی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سونا بایرام زاده استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خاتم
وحید بیگی
صفر بیگ زاده استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
نصرالله پاک نیت استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی
علی پیران نژاد دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
رویا پورنقی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)،‌ تهران، ایران
فتانه تقی یاره دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدرضا تقی زاده یزدی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
فاطمه ثقفی هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
علیرضا ثقه الاسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
محمدحامد جعفرزاده هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
المیرا جنوی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سید کمال چهارسوقی مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
مریم چهره قانی نامشخص
حمیدرضا حبیبیان عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
جلیل حیدری دهوئی
حمیدرضا خدمتگزار
محمود خراط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
بیان خسروی
احمد خلیلی جعفراباد دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
حسین خواجه جعفری مدرس دانشگاه، مدیر کل فنی خبر صدا و سیما
داتیس خواجه ئیان گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حامد داوری اردکانی استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
میترا دیلمقانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد ربیعی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
رضا رجبعلی بگلو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
جلال رضائی نور دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم رییس دانشگاه صنعتی قم
محمدتقی رضوان گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
سعید روحانی گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ایمان رئیسی عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی
حمیدرضا یزدانی دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران
مرضیه زرین بال ماسوله پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
فاطمه زندیان استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران
رسول زوارقی عضو هیئت علمی/دانشگاه تبریز
آرمان ساجدی نژاد استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
محمد وحید سبط استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ندا سلطان محمدی ثبت نشده
بابک سهرابی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی شامی زنجانی دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
بهروز شاهمرادی هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فاطمه شیخ شعاعی عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی (کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
فرهاد شیرانی گروه تجارت الکترونیک
منصور شیرزاد
سید مهدی شریفی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امین شکری پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(
طیبه صاحب استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
احرام صفری عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
داود طالبی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی
نغمه عبادی
امید مهدی عبادتی
فاطمه عباسی مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوذر عرب سرخی مدیر پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسین عربعلی بیک
سیروس علیدوستی
حنان عموزاد دانشگاه تهران
مسعود غلامپور
سمیه فتاحی هیات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
آزاده فخرزاده استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
کامران فیضی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
میترا فهیمی دکتری تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران
سپیده فهیمی فر دانشگاه تهران
فاطمه فهیم نیا دانشگاه تهران
روح الله قاسمی نامشخص
سروش قاضی نوری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
حسن قلاوندی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
رحمت الله قلی پور
حمید کاظمی
. کشاورز ترک
سمیه لبافی دانشکده ی مدیریت, دانشگاه تهران, تهران, ایران
آزاده محبی گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
ندا محمد اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
قنبر محمدی الیاسی
ایوب محمدیان استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
حمیدرضا مختاری اسکی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مجید مختاریان پور عضو هیئت علمی دانشکد مدیریت دانشگاه تهران
نیما مختارزاده عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
شیما مرادی استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
سید ابوالقاسم میر روشندل استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
سید آیت الله میرزایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
علی معینی استاد دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا مقدسی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
مسعود مقصودی
عباس منوریان
آرش موسوی
سیدجلال موسوی بازرگان استادیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران
مریم ناخدا
لیلا نامداریان استادیار پژوهشگاه ایرانداک
عباس نرگسیان عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
جلال الدین نصیری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
مریم نظری مشاور و مدرس خودتوانمندسازی و پژوهش مولد
علی نعیمی صدیق هیات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
رضا نقی زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نادر نقشینه هیئت علمی دانشگاه تهران
روح الله نوری