داوران

نام داور سمت / سازمان
زهرا آراستی نامشخص
حسین آقابابایی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم/ عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
هاشم آقازاده
مصطفی ابویی اردکان گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی
آرمان احمدی زاد استادیار مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان
محمدرضا اخوان
محمدجواد ارشادی عضو هیئت علمی پژوهشکده فناوری اطلاعات/ پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اصغر اسدی مدیر ریسک و تطبیق بانک رفاه
محمدرحیم اسفیدانی عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمدرضا اسماعیلی گیوی دانشگاه تهران
مهشید التماسی
کیوان الستی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نیما امیرشکاری عضو هیئت علمی و مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
محمود بابایی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سونا بایرام زاده استادیار گروه مدیریت، دانشگاه خاتم
صفر بیگ زاده استادیار پژوهشکدۀ مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
وحید بیگی
محمدرضا تقی زاده یزدی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
فتانه تقی یاره دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فاطمه ثقفی هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
علیرضا ثقه الاسلامی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
محمدحامد جعفرزاده هیئت علمی گروه آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
المیرا جنوی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
زهره حاجیها آزاد تهران شرق
حمیدرضا حبیبیان عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر
رضا حسان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
جلیل حیدری دهوئی دانشیار مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
علی خالقی استادیار، گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.
حمیدرضا خدمتگزار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
محمود خراط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
بیان خسروی
احمد خلیلی جعفراباد دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
داتیس خواجه ئیان گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسین خواجه جعفری مدرس دانشگاه، مدیر کل فنی خبر صدا و سیما
حامد داوری اردکانی استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
میترا دیلمقانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ایمان رئیسی وانانی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
محمد ربیعی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
رضا رجبعلی بگلو پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
جلال رضائی نور دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم رییس دانشگاه صنعتی قم
محمدتقی رضوان گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
شبنم رفوآ
سعید روحانی گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مرضیه زرین بال ماسوله پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
فاطمه زندیان استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
رسول زوارقی عضو هیئت علمی/دانشگاه تبریز
آرمان ساجدی نژاد استادیار گروه مدیریت فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
محمد وحید سبط استادیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ندا سلطان محمدی ثبت نشده
بابک سهرابی استاد، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران .
مهدی شامی زنجانی دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران
بهروز شاهمرادی هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
سید مهدی شریفی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
امین شکری پور عضو هیئت علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات )مرکز تحقیقات مخابرات ایران(
فاطمه شیخ شعاعی عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی (کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
فرهاد شیرانی گروه تجارت الکترونیک
منصور شیرزاد
طیبه صاحب استادیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس
امیرحسین صدیقی استادیار گروه سیستم‌های اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران
احرام صفری عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
داود طالبی گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی
امید مهدی عبادتی استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
نغمه عبادی
فاطمه عباسی محقق پسادکتری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.
ندا عبدالوند مدیریت فناوری اطلاعات/مدیریت/دانشگاه الزهرا/تهران/ایران
ابوذر عرب سرخی استادیار پژوهشکده امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران .
حسین عرب علی بیک گروه مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
شهریار عزیزی
بابک علوی
سیروس علیدوستی
پریسا علیزاده استادیار/ گروه تامین مالی و اقتصاد علم،فناوری و نوآوری/ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
مهدی علیپور حافظی دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
سید ابراهیم عمرانی
حنان عموزاد دانشگاه تهران
مسعود غلامپور
سمیه فتاحی هیات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
آزاده فخرزاده استادیار پژوهشکده فناوری اطلاعات، گروه پژوهشی سیستم‌های اطلاعاتی
علی فرهی مدیریت سرمایه انسانی- دانشکده مدیریت و برنامه ریزی- دانشگاه جامع امام حسین(ع)
سعید فلاح پور دانشگاه
فاطمه فهیم نیا دانشگاه تهران
میترا فهیمی دکتری تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران
سپیده فهیمی فر استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‎شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران.
کامران فیضی استاد گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
روح اله قاسمی مدرس مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سروش قاضی نوری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
حسن قلاوندی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه ارومیه
رحمت الله قلی پور
سمیه لبافی ایرانداک
آزاده محبی گروه پژوهشی سیستمهای اطلاعاتی، پژوهشکده فناوری اطلاعات، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
ندا محمد اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
محمد ابراهیم محمدپور زرندی استاد، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی.
قنبر محمدی الیاسی
ایوب محمدیان استادیار مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران .
نیما مختارزاده عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
حمیدرضا مختاری اسکی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
مجید مختاریان پور عضو هیئت علمی دانشکد مدیریت دانشگاه تهران
شیما مرادی استادیار گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران، ایران
محمد مرادی دانشکده مدیریت
بیتا مشایخی
علی معینی استاد دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
علیرضا مقدسی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)
مسعود مقصودی
سید احسان ملیحی استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
عباس منوریان
محمدرضا مهرگان استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
آرش موسوی
سیدجلال موسوی بازرگان استادیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ تهران
سید ابوالقاسم میر روشندل استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان
سید آیت الله میرزایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
مریم ناخدا
لیلا نامداریان استادیار پژوهشگاه ایرانداک
عباس نرگسیان عضو هیئت علمی گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
جلال الدین نصیری پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
نوید نظافتی مدیر گروه رشته مدیریت دولتی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی
مریم نظری مشاور و مدرس خودتوانمندسازی و پژوهش مولد
علی نعیمی صدیق هیات علمی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات
نادر نقشینه شهرک اکباتان،فاز ۳، بلوک E1، ورودی ۲، زنگ ۵۲
رضا نقی زاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
علی نمکی گروه مالی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
علیرضا نوروزی دانشیار گروه علوم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
روح الله نوری
نصرالله پاک نیت استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی
رویا پورنقی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)،‌ تهران، ایران
علی پیران نژاد دانشیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه تهران
رحیم پیلوار عضو هیئت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
سید کمال چهارسوقی مهندسی صنایع، دانشکده صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران
مریم چهره قانی نامشخص
حمید کاظمی
. کشاورز ترک
علیرضا یاری استادیار، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات، مجری طرح جویشگر بومی، تهران، ایران.
حمیدرضا یزدانی دانشکده مدیریت پردیس فارابی دانشگاه تهران