استفاده از یک رویکرد مبتنی بر کلان داده برای سیاست‌گذاری صنعتی (مورد مطالعه: صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت فناوری، دانشکده مدیریت، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ایران

2 پژهشکده سیاست گذاری دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. تهران، ایران.

4 پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

روند افزایشی تولید داده در جهان و روش‌های ایجادشده جهت تحلیل کلان داده‌ها، ابزارهای جدیدی را در اختیار حوزه‌های مختلف ازجمله سیاست‌گذاری قرار می‌دهد. بااین‌وجود درک دنیای سیاست‌گذاری به‌خصوص در کشورهای درحال‌توسعه از آن در سطحی ابتدایی قرار دارد و تعداد زیادی از پژوهش‌های صورت گرفته در ایران در حوزۀ سیاست‌گذاری مبتنی بر رویکردهای کیفی و روش‌های خبرگی است. هدف از پژوهش فعلی استفاده از رویکرد مبتنی بر کلان دادۀ پیچیدگی اقتصادی، در حوزه سیاست‌گذاری صنعتی و ارائه نتایج ناشی از آن است. این مقاله با انجام مطالعه موردی روی داده‌های تجارت جهانی کالاهای صادرشده در حوزه صنعت ساخت قطعات و تجهیزات در کل دنیا و تحلیل این داده‌ها از روش پیچیدگی اقتصادی به سیاست‌گذاری در حوزۀ توسعۀ صنعت ساخت قطعات و تجهیزات ایران پرداخته است. به همین منظور با استفاده از داده‌های نسخۀ شش‌رقمی طبقه‌بندی هماهنگ کدگذاری کالا، ۶۶۹ کد کالایی ذیل صنعت ساخت قطعات و تجهیزات بررسی شدند. به‌این‌ترتیب توان فرصت‌های تولیدی در مرز قابلیتی صنعت ساخت قطعات و تجهیزات کشور شناسایی‌ شدند. بر این اساس تولید برخی از انواع موتور، توربین، الکتروموتور، لوله، تیوب و واگن حمل‌ونقل ریلی بخش عمدۀ فرصت‌های تولیدی ایران را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

َApplying a Big Data solution for Industrial Policy-making; Case study: Parts and Equipment Manufacturing Industry of Iran

نویسندگان [English]

 • farideh Bahrami 1
 • Javad Noori 2
 • Behrooz Shahmoradi 3
 • Meisam Shahbazi 4

1 technology management, faculty of management, college Frabi, University of Tehran, Qom, Iran,

2 policy-making research institute, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

3 department of science economy, National Research Institute for Science Policy, Tehran, Iran.

4 University of Tehran

چکیده [English]

The upward trend of data production and the available methods for analyzing big data provide different areas such as that of policymaking with modern tools. Yet, the understanding of the policymaking world -especially in developing countries- of this phenomenon is at a basic level, and the bulk of policy-making related research conducted in Iran is based on qualitative and expertise approaches. The present study aims at using an approach based on the big data of economic complexity in industrial policymaking domain and presenting its results. This article investigates policy-making in Iran’s parts and equipment manufacturing industry development by conducting a case study on the world trade data of exported goods related to the parts and equipment manufacturing industry in the world and analyzing this data using economic complexity approach. To this end, using data from the six-digit version of the Harmonized coding system, 669 commodity codes in the industry of parts and equipment manufacturing were examined. Following this, the viable production opportunities for parts and equipment manufacturing industry were identified. Therefore, the products which, if produced and exported, can make the parts and equipment manufacturing industry more sophisticated and can boost technological potentialities and increase export revenue were introduced. Accordingly, the production of some of the motors, Turbines Electromotors, Tube, pipe and rail equipment account for Iran’s production opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: policy making
 • Big Data
 • Economic Complexity
 • product space
 • parts and equipment manufacturing industry

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1399
 • تاریخ دریافت: 19 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 19 دی 1399