ارائه چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب و کار به مصرف کننده در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران

4 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

با رشد فن آوری اطلاعات و توانایی آن در گرد هم آوردن مصرف کنندگان با نیرویی جدید، رویکرد ویروسی در بازاریابی دیگر نه یک انتخاب برای شرکت ها که بیشتر یک الزام محسوب می شود. اما با گذشت سال ها از به کارگیری بازاریابی ویروسی، درک دنیای بازاریابی از آن در ابتدای راه قرار دارد. هرچند پژوهش های پیرامون بازاریابی ویروسی به طور نسبی با کیفیت اند، اما بیشتر آنها عمدتا پرتوی بر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی می اندازند و هیچ یک با ارائه چارچوبی جامع به بازاریابان کمک نمی کنند تا بتوانند کارزار بازاریابی ویروسی خود را از ابتدا تا به انتها طراحی کرده و آن را پیاده سازی کنند. هدف از پژوهش فعلی ارائه چارچوبی جهت طراحی کارزار بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب و کار به مصرف کننده در ایران است تا به منظور درک و طراحی بهتر اجزای مختلف کارزار بازاریابی ویروسی و همچنین روشی که این اجزا باید به منظور کسب نتایج مورد انتظار با یکدیگر ترکیب شوند، به کار گرفته شود. بدین منظور ابتدا با بررسی پژوهش های موجود در این حوزه با استفاده از روش فراترکیب، 148 کد استخراج شدند که در 23 مضمون و 13 دسته بندی طبقه بندی شده و در قالب چارچوبی برای طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب و کار به مصرف کننده ارائه شدند، سپس به منظور اصلاح و بازبینی چارچوب استخراج شده از فراترکیب متناسب با محیط کسب و کار کشور ایران، با خبرگان صنعتی دارای تجربه در طراحی و اجرای کارزار بازاریابی ویروسی برای خدمات کسب و کار به مصرف کننده در ایران، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شده و نتایج مصاحبه با روش تحلیل محتوا بررسی شده است و با استفاده از این نتایج، چارچوب نهایی پژوهش جهت طراحی کارزارهای بازاریابی ویروسی از طریق شبکه های اجتماعی برای خدمات کسب و کار به مصرف کننده در ایران ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Framework to Design Viral Marketing Campaigns on Social Networks for B2C Services in Iran

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Aghajantabar Moghri 1
 • amir manian 2
 • Mir Ahmad Amirshahi 3
 • Mehdi ShamiZanjani 4
1 Ph.D. Student, Information Technology Management Group, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 information technology, management faculty, tehran university, tehran, iran
3 Management Department, Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
4 Information Technology Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

With the rise of information technology and its ability to bring individual consumers, together in new force, a viral approach to marketing seems less like an imperative than an option. Though the term Viral Marketing has been around for several years, the marketing world’s understanding of viral marketing is still in its infancy. Though the research surrounding viral marketing has been of relatively high quality, most of them focus on different components of viral marketing campaigns and none of them helps marketers to develop their viral marketing campaign from beginning to end and implement it. The aim of this study is providing an integrated framework with a holistic approach to design a viral marketing campaign on social networks for B2C services in Iran, to be used in order to understand and design better the components of a viral marketing campaign and how they must come together in order to obtain the expected results. For this purpose, first, by reviewing the literature using meta-synthesis, 148 codes were extracted which were classified into 23 themes and 13 categories, and presented in a framework to design viral marketing campaigns on social networks for B2C services. Afterward, in order to revise the framework extracted by meta-synthesis according to the business environment in Iran, a semi-structured interview was used to collect data from industry professionals having experience on designing and implementing viral marketing campaigns for B2C services, and the results were analyzed by content analysis. Based on the obtained results, the final research framework to design viral marketing campaigns on social networks for B2C services in Iran was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Viral Marketing
 • Viral Marketing Campaign
 • framework
 • Social Networks
 • MetaSynthesis
 • Semi-structured interview
 • Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1398
 • تاریخ دریافت: 31 شهریور 1398
 • تاریخ پذیرش: 31 شهریور 1398