نویسنده = سید محمدباقر جعفری
پیشایندهای به‌کارگیری کلان‌‎داده برای نوآوری در فعالیت‌های بازاریابی

دوره 7، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 243-268

مائده امینی؛ سید محمدباقر جعفری؛ ایوب محمدیان؛ آصف کریمی


طراحی مدل مدیریت دانش شخصی در شرکت‌های دانش‌بنیان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 178-200

مونا جامی پور؛ سید محمدباقر جعفری؛ سعید محمدی


بررسی عوامل مؤثر بر پیروی کارکنان از سیاست های امنیت سیستم های اطلاعاتی در سازمان

دوره 2، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 102-131

سید محمدباقر جعفری؛ علی حمیدی زاده؛ راضیه منتظری نجف آبادی