بررسی تأثیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی در مدیریت ارتباطات پروژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران

2 استاد، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

رسانه‌های اجتماعی پدیده‌ای نسبتاً نوظهور هستند که محبوبیت آن‌ها به‌طور روزافزون در حال افزایش است و درک فوایدی که در زمینه ارتباطات کاری دارند، می‌تواند تیم پروژه را در انتخاب رویکرد صحیح استفاده از آن‌ها یاری رساند. بررسی ادبیات موضوعی نشان می‌دهد، در زمینه استفاده و اثربخشی رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات پروژه، تاکنون پژوهشی انجام‌نشده است. هدف از انجام این پژوهش کیفی، بررسی نظرات کارشناسی افراد شاغل در زمینه مرتبط با مدیریت پروژه، که از رسانه‌های اجتماعی برای ارتباط میان تیم پروژه استفاده می‌کنند، بوده است. در این پژوهش تأثیرات مثبت رسانه‌های اجتماعی بر کارایی ارتباطات تیم پروژه مشخص شد. انتقال بهتر ایده‌ها به‌صورت صوتی و تصویری، دسترسی سریع‌تر به اطلاعات و مستندسازی اطلاعات پروژه بخشی از این اثرات مثبت بودند. هم‌چنین، راهکارهایی برای استفاده بهینه از شبکه‌های اجتماعی در ارتباطات پروژه، مثل استفاده از شبکه‌های اجتماعی منحصر به پروژه و یا تشکیل گروه‌های مخصوص هر تیم در پروژه ارائه‌شده است. بااین‌وجود هنوز مشکلاتی فرهنگی و حرفه‌ای در استفاده از رسانه‌های اجتماعی در ارتباطات پروژه همچون درهم‌آمیخته شدن فضاهای کاری و شخصی و ارتباط گرفتن با سایر اعضای تیم در ساعات غیر کاری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Media Impacts on Project Communication Management

نویسندگان [English]

 • Seyed Hossein Hosseini Nourzad 1
 • Mahmoud Golabchi 2
 • Soorena Soleimani Tab 3

1 Assistant Professor, Construction Project Management Group, Faculty of Architecture, University of Tehran, Tehran, IRAN

2 Professor, Construction Project Management Group, Faculty of Architecture, University, Tehran, Tehran, IRAN

3 MSc in Construction Project Management, Faculty of Architecture, University, Tehran, Tehran, IRAN

چکیده [English]

Social media as emerging phenomena has not been investigated as an efficient tool for project communication management in the literature. To address the gap of existing studies, this research aims to analyze the data gathered from construction project managers as well as project team members whose job relates to project management and use social media tools as communication channels in their projects. The results show that social media improve project communication by better idea transfer using audio and video messages, faster data accessibility, and more effective and efficient project documentation. To enhance their positive impacts on project communication, the research suggest that the project managers may use tools that are specifically developed for project management, or they may at least create specific groups for project teams in social media. Although, the positive impacts are shown to be significant, there are still some challenges ahead that require attention, such as the mixed private and working relationships caused by overusing such tools in nonworking times.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Communication Management
 • project management
 • Project Team
 • Social Media
دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 3
زمستان 1395 و بهار 1396
اسفند 1395
صفحه 59-79
 • تاریخ دریافت: 03 مهر 1395
 • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1395
 • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1395
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اسفند 1395